DAMESPLOEG:
Sportlaureaat
competitieploegen 2013-14

Zaterdag 27 september 2014 bracht de sportraad en sportdienst van Zelzate verschillende atleten samen, in de jaarlijkse viering voor sportlaureaat 2013-14. Daartoe bestaan verschillende categorieën zoals sportlaureaat voor jongeren en volwassenen. Daarnaast waren er ook nog titels voor sportverdienste en competitieploegen. Het gebeuren vond dit jaar plaats in de cafetaria van de sporthal.
Als sportorganisatie kon men een palmares indienen van geselecteerde leden of individueel was dit ook mogelijk. Hierbij rekening houdend dat de atleten in Zelzate dienden te wonen. Tijdens de vakantieperiode kregen wij hiertoe een uitnodiging om kandidaturen in te dienen en we stelden een palmares op van Gina-Lisa Perinotto en Rubén Martens, om hen in aanmerking te laten komen voor sportlaureaat jongeren. Daarnaast deden we ook een gooi naar het luik competitieploegen omdat onze damesploeg in 2013 sterk presteerde in 1ste afdeling en daar 2de werd. Hierbij aanhalend dat de ploeg in 2012 kampioen was geworden in 2de afdeling. De promotie naar 1ste afdeling was daarbij opmerkelijk dat onze dames op één wedstrijd na al hun gevechten wonnen. Uiteindelijk bleek dit laatste van doorslaggevende aard geweest te zijn voor de juryleden om onze damesploeg de titel van sportlaureaat toe te kennen.
Een mindere noot die te noteren viel in de viering was dat enkel de sportlaureaten genoemd werden en dat over al de andere kandidaturen geen woord werd gerept. Dat leek ons een gemis aan eer voor deze kandidaten. In de vorige edities van enkele jaren terug, kregen ze allemaal een vermelding, werden ze samen met de sportlaureaat in de schijnwerper geplaatst en kregen ze allen een bloemstuk en/of een beker. Uiteraard had deze voor de sportlaureaat een ruimere omvang. Dat kleedde de feestelijkheid ruimer in en was er alzo meer aantrekkingskracht en een grotere opkomst. Daarbij gebruikte men de feestzaal van het gemeentehuis, waar powerpointbeelden van alle atleten werden getoond en een woordje over iedereen werd verteld. Voldoende om voor een zekere sfeer te zorgen. Aldus iets om over na te denken.
In naam van onze club waren Johnny Martens en Eveline Jolie aanwezig. Deze laatste ontving de trofee voor onze damesploeg en moest daarnaast ook nog een kort interview toestaan.

Hieronder drie foto's die Johnny Martens op zijn smartphone vastlegde. Links Eveline met de beker. Midden neemt sportfunctionaris Jan Vervaet haar een interview af. Rechts: Pepa, Eveline en Rubén rond de beker.


KEER TERUG