GINA-LISA PERINOTTO
Sportbelofte 2015

ZELZATE (19 FEBRUARI 2016)
Verleden jaar hield men de viering van de sportlaureaten in de kantine van de sporthal. Of een weinig aantrekkelijke ruimte wat niet meteen werd gesmaakt. Voor 2015 had men daaruit iets geleerd en koos men terug voor de feestzaal van het gemeentehuis, waar men de mogelijkheid had om beelden via PowerPoint te projecteren. Positief was ook dat alle kandidaten werden vernoemd en vooraan de zaal opgevangen werden door de sportfunctionaris, die hen hierbij interviewde. Aan het reglement had men enkele wijzigingen aangebracht. Van zodra men de titel van sportlaureaat toegewezen kreeg, diende men hierna drie jaar te wachten om opnieuw voor de titel te gaan. Tussendoor kan men wel zijn kandidatuur stellen, maar de eer van laureaat is er gedurende die tijd niet bij. De verkiezing was eveneens aan verandering toe want ieder lid van de raad van bestuur moest op een briefje zijn kandidaat invullen, waarna het in een enveloppe verdween. Als laatste beperkte men de kandidaturen tot twee per club.
Onze club werkte voor twee jongeren de bereikte resultaten uit, die over de tweede helft van 2014 en het volledige jaar 2015 gingen. De sportraad had immers besloten om het niet meer per sportjaar te doen maar wel per kalenderjaar. Een verandering die daardoor met een sprong van anderhalf jaar werd gecompenseerd. Het waren Gina-Lisa Perinotto en Ahmed Soltan die naar het gemeentehuis werden gestuurd. Twee judoka's die in Zelzate woonden, want dat was de vereiste. Gina-Lisa kon een zeer succesvol palmares voorleggen waardoor ze de titel van Sportbelofte 2015 in ontvangst mocht nemen. Voor Ahmed was er een ereplaats, want als pupil had hij een knappe competitie geleverd. Nadien was het de beurt aan de Sportverdienste en vermits François Marckx zijn 7de dan had behaald, bouwden wij als club een palmares uit dat mocht gezien worden. Er waren twee kandidaten, François voor het judo en een andere kandidaat voor het voetbal. Het was deze laatste die het haalde. François kreeg wel een beker overhandigd. Dan was het de beurt aan de sportploegen, onderverdeeld als sportploeg recreatie en sportploeg competitie. Sportploeg recreatie toonde maar één kandidaat, terwijl er voor de sportploeg competitie vijf kandidaten waren.
Onze damesploeg had het in ere-afdeling meer dan voortreffelijk gedaan, maar in 1ste afdeling eindigde ze op de derde plaats, wat in ere-afdeling net niet lukte. De jongensploeg wist in 2014 een zilveren medaille te behalen en dat was natuurlijk een uitstekend resultaat. De hoofdbeker ging naar de U15-jongensploeg van KVV (voetbal), die gewestelijk kampioen waren geworden.
Eens de feestelijkheden afgesloten, werd iedereen bediend met een knabbeltje en drankje.

ASSENEDE
In Assenede had men ook een soortgelijke viering van de sportlaureaat op touw gezet. Met hier en daar wat verschillen t.o.v. Zelzate. Anders ging het eraan toe met de verkiezing. Daar kon de begeleider (dikwijls ouders) van een kandidaat zijn stem uitbrengen op één van de kandidaten die zijn voorkeur uitdroeg. Keano Humblé, als inwoner van Groot-Assenede (Boekhoute), kon een stevig palmares naar voor brengen. Omdat Assenede een uitgebreide gemeente is, werd vooraf een selectie gedaan van de ingebrachte kandidaturen. Keano doorstond deze proef en kon daarna in de schijnwerper staan, waar hij weliswaar de titel moest missen, maar daarentegen in zijn gemeente enig aanzien had gekregen. Wat zich vertaalde in een oorkonde.

Hieronder de foto's die Johnny Martens in Zelzate trok, alsook twee foto's van Keano, die Byron ons bezorgde. Waarvoor onze dank.

Hierboven vlnr: Gina-Lisa die haar beker van Sportbelofte ontvingt, alsook een waardebon van 50 euro. Daarnaast de sportfunctionaris, die haar een interview afneemt.
Ahmed Soltan poseert met zijn beker vóór de burgemeester en François met de voorzitter van de sportraad.
Hieronder vlnr: Lies Van Vooren, die de beker voor onze damesploeg in ontvangst nam, alsook Camiel Saelens, die de herenploeg vertegenwoordigde.
Naast hen Keano Humblé met zijn oorkonde en vervolgens zijn "karrenvracht" aan gewonnen prijzen.


KEER TERUG