Zaterdag 27 april 2013

Uitstap naar Boom
via BELFIUS
  
Soms komen er dingen uit de hemel gevallen en daar kreeg onze club nu eens echt mee te maken. Barbara De Backer bracht aan dat we konden genieten van een activiteit die de bank Belfius had gepland. Die activiteit bleek voor het eerst georganiseerd te worden in het provinciaal domein De Schorre te Boom. Hetzij één van de jongste recreatiecentra in Vlaanderen, gecreëerd in een oude kleiput. Jean-Pierre De Rubbel, werkzaam in deze bank alsook echtgenoot van Barbara, opende de weg om onze club hierbij te betrekken. Belfius had namelijk een leuke sportdag gepland op zaterdag 27 april 2013, waarbij heel wat verenigingen werden aangesproken, die elk 30 kinderen dienden af te vaardigen. Elk team van 30 kinderen moest samengesteld zijn uit 15 deelnemers tussen 6 en 9 jaar alsook 15 deelnemers tussen 10 en 12 jaar. Voor hen was een hindernissenparcours van ongeveer 1 km voorzien, waarbij het eerste kind een enkelband moest aandoen en deze enkelband werd na aankomst doorgegeven aan het tweede kind, en dit zo verder tot de laatste deelnemer aan de beurt was. Het snelste team mocht daarna naar huis met de Belfius Kids Trophy. En die prijs ging naar de plaatselijke deelnemers, namelijk deze van Boom. Het hindernissenparcours bestond uit een vijftal uitdagende proeven zoals het lopen door een bandenstapel, verschillende kruiphindernissen en het lopen over een zandheuvel. Gedurende de hele dag waren er heel wat animaties voorzien zoals springkastelen, klimmuur, een soort kickerspel waarbij de deelnemers vast hingen aan een kabel en zich alleen zijwaarts konden verplaatsen. In trek was de deadride en over het terrein lagen talrijke workshops verspreid zoals grime en circustechnieken.
Om aan dit evenement te kunnen meedoen begon de club zijn leden te tellen die hiervoor in aanmerking konden komen, althans volgens de gestelde leeftijd. Bleek algauw dat we een stuk boven de 50 zaten en er mochten maar 30 mee. Niet meteen moesten wij ons daar zorgen over maken want zowel lentefeest als communie deed het getal naar 30 zakken. Belfius zorgde voor een autocar van 50 zodat er nog 20 begeleiders en ouders de reis konden meemaken. Wat allemaal lukte. Nu nog het weer. Donderdag was het behoorlijk warm, vrijdag was een regendag en dan was het uitkijken wat de zaterdag zou brengen. De temperatuur was gezakt maar van regen gelukkig geen sprake terwijl de zon en wolken boven onze hoofden een robbertje aan het uitvechten waren. We hadden dus geluk, omdat nu alles op een open terrein plaatsvond.
De autocar vertrok in Zelzate om 9u40 en dat was het ogenblik om de laatste informatie te geven en iedereen van een armbandje te voorzien waarop zijn of haar naam was geschreven. Terwijl kon men ook nog van een drankje genieten die Barbara en Jean-Pierre meegebracht hadden. Dat bracht ons in Boom waar we rond 11 uur het park inwandelden. Indrukwekkend was het terrein dat vol van attractie-, eet- en drankmogelijkheden stond. Intussen had onze leiding al datgene gekregen wat nodig was om de organisatie vlot te laten verlopen. Maar daarnaast waren er voldoende eet- en drankbonnetjes voorzien, allemaal gratis aangeboden door Belfius. Doordat het naar de middag begon te neigen, werd gekozen om nu al aan tafel te zitten om er zijn gekozen maaltijd te verorberen. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de t-shirts te passen, die Belfius hierbij aanbood. De tassen konden vervolgens in bewaring gegeven worden en het duurde niet lang of al de mogelijke attracties werden eens flink getest. Daarna was het verzamelen aan de startplaats die iedere deelnemende ploeg toegewezen had gekregen en voor onze club was dat nr. 6. Intussen had onze leiding het nodige gedaan om vooreerst de enkelband te verkrijgen en vervolgens om de medailles en flesjes drank voor iedere wedstrijddeelnemer in ontvangst te nemen. Om 13 uur stipt werd de start gegeven en was het aan alle deelnemers om het beste van zichzelf te geven. Veel jonge kinderen werden aangemoedigd doordat een leider meeliep. In onze groep waren dat Alexander de Bokx en Alain De Pauw. Maar ook Marijke Declerck en vader Klasen deden hun best. Zelfs Ciandro Marossi, die als eerste was vertrokken, liep nog eens mee om een vriendje te helpen. Maar iedereen deed zijn best en liep volgens zijn mogelijkheden. Meedoen was dan ook het belangrijkste en aan de aankomst kreeg men voor zijn inspanning het meer dan verdiend drankje. En eens terug "op zijn plooien" hadden de speeltuigen hun aantrekkingskracht.
De wedstrijden namen heel de namiddag in beslag en eens dit afgelopen, trokken we ons gezamenlijk terug om aan de tweede maaltijd te beginnen. Ook nu werden gratis eet- en drankbonnetjes uitgereikt. Om 17u30 was verzamelen geblazen om een groepsfoto te maken en dan de weg terug aan te vatten. Aan het einde van het park moest een flinke trap beklommen worden, maar aan de zijkant bevond zich een gesloten glijbaan. Die moest natuurlijk nog eens flink getest worden. Als de prikkel stormde iedereen naar boven en gleden zowat alle dertig achterwerkjes naar beneden. Dat was het eindpunt van een geweldige dag, zowel voor de kinderen als de begeleiders en ouders. De autocar wachtte ons bovenaan op en rond 19u15 waren we terug in Zelzate. Intussen had iedereen in deze autocar zijn meer dan verdiende medaille ontvangen
De trip naar De Schorre in Boom is voor iedereen een superdag geweest. Daar zijn we Barbara De Backer en Jean-Pierre De Rubbel heel dankbaar voor. Nadat in de club de start van informatie was gegeven, hetzij via e-mail of mondeling, werd werk gemaakt van de inschrijving alsook de navraag wie kon meegaan. Het lukte allemaal zoals gepland en niemand zal het zich beklaagd hebben dat hij of zij is meegegaan. En hierbij dient men te weten dat alles gratis was, en dat is ook iets dat men niet alle dagen meemaakt. Maar Belfius heeft er wel voor gezorgd en ook deze bank zijn we dankbaar.

KEER TERUG