7
  
D
A
N

François
Marckx
Zele, 7 juni 2015
RECEPTIE
12 juni 2015
(Klik hierop)
PROFICIAT!

PROMOTIE
Het is een hele termijn als men in het judo de graad van 7de dan behaalt. Dat kan alleen maar als men in zijn leven een passie met deze sport heeft. Voor François betekent dit dat hij 43 jaar aan het judo verknocht is geweest.
In Deurne begon hij op 12-jarige leeftijd aan het judo en meer en meer kreeg hij de smaak te pakken en dat heeft hem nog altijd niet losgelaten. Het stimuleerde hem uiteindelijk om door te zetten voor zijn eerste zwarte gordel in 1980 met een opmars die op 7 juni 2015 tot een 7de dan-graad heeft geleid. Met een voorgeschiedenis van het onuitputtelijk zoeken naar technische verbeteringen, wat hij daarop als lesgever probeerde over te brengen aan zijn leerlingen. Hij was trouwens al die tijd een uitstekende begeleider om de judoka's naar een dangraad of een vervolg ervan te brengen. Dat hij de lat hoog legde was ons meer dan voldoende bekend en het resultaat mocht gezien worden. Sinds hij in onze club als hoofdtrainer fungeert, hielp hij iedere judoka over deze drempel en kon hij zich de reputatie toe-eigenen dat iedereen in zijn dangraad slaagde. Naast de club beweegt hij zich ook in de Vlaamse Judofederatie, die hem aangesteld heeft om zowel technische als katatrainingen te geven. In diezelfde VJF zetelt hij in de gradencommissie en dat betekent dat hij met andere commissieleden examens afneemt van judoka’s die een dangraad willen behalen.
Het examen voor 7de houdt in dat men een kata dient te demonstreren die tot de "oude" categorie van stijloefeningen behoort. Of een kata die zowat een zeldzaam bestaan leidt. Zijn partner was Werner De Baets, die al eerder zijn 7de dan had behaald en toen met François zijn examen aflegde. Het puntengehalte dat François nu behaalde, lag zeer hoog, zodat hij meer dan verdiend zijn 7de dan-gordel van de jury mocht ontvangen. Deze jury was samengesteld uit drie 7de dan-graden en twee leden als 8ste dan.
Dat François nog een poging zal wagen om verder te gaan naar de 8ste dan, is meer dan waarschijnlijk. Alleen plakt men daar een wachttijd op van 11 tot 12 jaar. Voor François betekent dit dat hij dan zowat 55 jaar in de tempel van het judo heeft doorgebracht.
De eerste uren in die richting zijn gezet, maar intussen houden we eraan om hem voor zijn 7de dan een flinke dosis gelukwensen toe te sturen.

Hiernaast links:
François met zijn partner
Werner De Baets

Rechts:
François met zijn verkregen gordel

Hieronder:
de uitreiking van de 7de dan
en de felicitaties die hij mocht ontvangen van de juryleden, die niet alleen aanwezig waren voor de 7de dan-graad, maar ook voor 4de, 5de en 6de dan

 

 

 

Foto's:
Camiel Saelens

RECEPTIE
Op vrijdag 12 juni 2015, na de allerlaatste training van de volwassenen voor het sportseizoen 2014-15, werd nog een receptie gehouden, ter ere van zijn 7de dan-promotie. Vooraf werd aan François een samengestelde foto en een speciaal kaartje uitgereikt en overhandigde men hem tevens een mooie korf met verschillende bieren. Hierbij werd zijn echtgenote Myriam niet vergeten en ontving zij een mooi bloemstuk. Niet alleen vanuit het bestuur kreeg hij felicitaties maar ook werd hij persoonlijk benaderd en daar zat een mooie verrassing bij toen Frank Jolie hem een t-shirt overhandigde waarop de data vanaf 1ste dan tot en met 7de dan afgedrukt stonden.
Kortom het ging er gezellig aan toe en zowel voor François als de club was dit een mooier afsluiter waarbij een drankje met een knabbeltje voor de nodige sfeer zorgde.
Johnny Martens trok hierbij een aantal foto's, waarvoor we hem willen bedanken.

NAAR BOVEN

KEER TERUG