Een gelukkige Lies Van Vooren

1ste DAN

  
voor
  
Lies Van Vooren


16 september 2012

Proficiat!

De Vlaamse Judofederatie sloot voor het sportjaar 2011-12 haar laatste shiai in mei af. Lies Van Vooren stond op dat ogenblik met 7 punten op haar kaart. De Ippon Trophy in Antwerpen deed haar puntengehalte stijgen tot 9 punten. Nu stond ze voor de keuze om het 10de punt in september op de shiai van Zele proberen te behalen, of naar het Waalse Wellin te trekken. De Waalse judofederatie ging immers met haar shiais door tot in juni en vermits de behaalde punten aldaar geldig waren, overwoog Lies toch de verre reis te maken. En het loonde de moeite want haar laatste puntje kon ze er na een mooie overwinning laten noteren op haar kaart. Het gaf hier het voordeel dat ze het examenprogramma nog vers in haar geheugen had. Ze was immers examenpartner van Eveline Jolie geweest en het was in die voorbereiding dat ze een flink graantje had meegepikt. Tijdens de zomervakantie kon er een opfrisbeurt aan gegeven worden, want het examen lag in het nieuw sportjaar 2012-13 al meteen voor de deur, meer bepaald zondag 16 september 2012. Van zodra de vakantie erdoor was, werd er natuurlijk met een versnelling hoger gewerkt. Op haar beurt zou Eveline nu partner zijn van haar, maar net twee weken voor het gebeuren kwetste Eveline zich aan haar elleboog op de shiai in Zele. Fibe De Pauw bood zich meteen aan om de rol van Eveline over te nemen zodat Lies toch nog haar examen kon doen.
Uiteindelijk kwam de dag eraan en Lies kon haar kunnen laten zien voor een jury in Zele. De kennis was er, maar nu kwam het erop aan dat de zenuwen geen loopje met haar gingen nemen. Het viel best mee en er zat gehalte in haar examen, zodat ze meer dan verdiend haar zwarte gordel wist te behalen. Meteen onze tweede jonge judoka (Eveline en Lies) die 2012 wisten te verrijken met een 1ste dan-graad.
Lies vond als 6-jarige peuter de weg naar onze club op 12 september 2003. Ze combineerde een tijdlang het judo met danslessen. Uiteindelijk ging ze volledig in het judo op en ontpopte zich tot één van de trouwste judoka's op de trainingen. Op de wedstrijden kon ze soms verrassend uit de hoek komen. Hier herinneren we ons het Oost-Vlaams kampioenschap in Aalter waar ze als cadet al haar tegenstreefsters versloeg en alzo de kampioenstitel wist te behalen. Een prikkel die haar vasthield aan het judo en alzo zichzelf wist te stimuleren om aan een hogere gordel te geraken. Ze werd daarin geholpen door haar lesgever François Marckx, die haar technisch op een hoger peil bracht om alzo zonder veel problemen te slagen in haar opzet voor de zwarte gordel. Lies verdient meer dan terecht onze gelukwensen, maar we willen toch ook niet François vergeten, die met Lies terug het succes boekte, dat onder zijn leiding nog niemand in de club is gefaald voor een hogere graad.

Lies ontvangt met felicitaties haar diploma en zwarte gordel Lies in de bloemen gezet

Plaats de cursor op de foto's voor meer informatie

 

 

 

Foto's:
familie Van Vooren

Lies naast haar trainer François Marckx François krijgt voor zijn inbreng een leuk geschenk
Lies tussen haar even gelukkige ouders
De familie Van Vooren
zullen feest gevierd hebben!

KEER TERUG