Na een zware voorbereiding nu eindelijk de beloning

Mario Rogiest

> 4de DAN! <10 juni 2012

Proficiat!

Op zondag 10 juni hadden in Zele de examens plaats voor 4de dan en hoger en hierbij bood Mario Rogiest zich aan voor het examen 4de dan. François Marckx, onze trainer, fungeerde als partner (uke). Een jury moest beoordelen of Mario de nodige kennis bezat om hem deze graad toe te kennen. Het examen had als inhoud 4 kata’s of stijloefeningen, evenals rechtstaand werk waarbij verschillende technieken met schakels en overnames moeten getoond worden. Vervolgens staan er bij het grondwerk overnames op houdgrepen, schakels naar klemmen en verwurgingen vanuit verschillende houdgrepen, verschillende verwurgingen en klemmen uit meerdere posities op het programma. En daarnaast worden nog aanvals- en verdedigingstechnieken vanuit verschillende situaties aan toegevoegd. Geef toe: een hele boterham.
Mario begon met het nage no kata (kata van de werptechnieken), meer bepaald met ma sutemi waza (voorwaartse opofferingsworpen) en François diende dan op zijn beurt Mario te werpen met yoko sutemi waza (zijwaartse opofferingsworpen). Na deze eerste stijloefening volgde het ju no kata (kata van de soepelheid naar vorm). Hier moest hij de derde reeks tonen voor de jury en de tweede reeks ondergaan. Daarna volgde het katame no kata (kata van de controletechnieken) waarbij hij toe was aan het demonstreren van de houdgrepen en François diende telkens drie manieren van bevrijding te tonen waarop Mario gepast moest reageren. Na deze reeks waren de verwurgingen aan de beurt. Nu was het de beurt aan Mario om deze kata te ondergaan, eerst de houdgrepen en dan de klemmen. Als laatste kata voerde hij het kime no kata (vormen van zelfverdediging) uit. Deze kata moest hij volledig uitvoeren en ondergaan. De jury quoteerde zijn kata-uitvoeringen met 7,5, wat dus bewees dat hij mooie demonstraties had laten zien en die tevens van hoge kwaliteit waren.
Daarop kwam het onderdeel “rechtstaande werk”. Hier begon hij met de heupworp harai goshi waarop hij drie schakels diende te koppelen en hetzelfde gebeurde met ippon seoi nage (handtechniek). Nadien waren de overnames aan de beurt. Hier moest hij er ook telkens 3 van tonen. Hiza guruma (beentechniek) was de eerste en als tweede tai otoshi (handtechniek) en vervolgens nog drie worpen uit de 4de kyo, namelijk utsuri goshi (heupworp), tani otoshi (opofferingsworp) en soto maki komi (opofferingsworp). De jury gaf Mario een 7 voor zijn goede uitvoeringen.
Het grondwerk was nu aan de beurt. Eerst kreeg hij een houdgreep waarop hij diende te ontsnappen om vervolgens François in een houdgreep te nemen, namelijk kata gatame. De volgende opdracht was François in kuzure kami shiho gatame vastnemen waarop deze laatste moest ontsnappen en Mario als vervolg verder ging met 2 verwurgingen. Hetzelfde beeld hierna met kuzure gesa gatame als start, het ontsnappen van François maar aan het vervolg koppelde Mario nu twee klemmen.
Als techniek moest hij dan okuri eri jime (verwurging) en waki gatame (klem) uitvoeren en diende hij nog 4 aanvals- en 4 verdedigingstechnieken te tonen. Hierbij lag zijn partner op de rug en Mario bevond zich rechtstaand aan zijn voeten met de bedoeling François op deze plek aan te vallen. Tenslotte bevond Mario zich in vierpuntensteun waarop hij langs verschillende richtingen werd aangevallen en hij zich daarop moest verdedigen. Hier beoordeelde de jury hem met een 7,5.
Mario heeft hier een examen afgelegd van zeer hoge kwaliteit en bekwam met zijn 22 op 30 de hoogste score van alle 14 deelnemers voor 4de dan.
Een dikke proficiat voor hem en de weg naar 5de dan ligt nu binnen zijn bereik. Hoewel we denken dat hij nu wel eventjes zal willen uitblazen!

Alle geslaagden samen, waarbij Mario met maagdelijk wit het meest opvalt
Mario en François samen. Duidelijk dat Mario een warme dag beleefd heeft Eindelijk nu eens wat meer tijd besteden aan zijn dochters

Plaats de cursor op de foto's
(ook bovenaan
)


 (Foto's:
Els Van Den Broucke)KEER TERUG