Ulla Werbrouck
op bezoek!

Vrijdag 10 juni 2011 kende onze club een bijzondere dag met de komst van Ulla Werbrouck. Zij verving voor één keer François Marckx, die hier totaal verrast was. Frank Schelstraete had haar kunnen strikken via Facebook en daarop werkte men in het bestuur een planning uit die geheim moest blijven. Men wilde immers François verrassen op het ogenblik dat hij aan de vrijdagavondtraining begon. Camiel kon telefonisch de voorwaarden en datum vastleggen en zij was bereid om mee te gaan in het complot. Het betekende een waardering voor François omdat hij gedurende het sportjaar zomaar eventjes vier judoka’s had kunnen opleiden tot een dangraad. De laatste hiertoe was Rony De Brabander die op zondag 5 juni 5de dan werd. Op die dag zaten enkele van onze mensen samen om de leegte “dat François geen voorbereiding meer deed” op te vullen. Nu kon hij immers tegen 19 uur komen en dat was natuurlijk een probleem. Mario Rogiest, die volgend jaar voor 4de dan gaat, werd ingeschakeld om “de kata’s te herhalen”. En het lukte want hierdoor werd François vanaf 18 uur “bezig gehouden”. Vroeger dan gepland stond Ulla op vrijdag 10 juni om 16u.30 in Zelzate, vermits ze uit Hasselt kwam en de rit naar huis en dan terug naar Zelzate weinig zin had. Daar werd meteen een mouw aangepast door haar met eten en drinken op te vangen in het lokaal en dan te verdwijnen in de meisjeskleedkamer toen François aankwam. 18u.45 kwam ze te voorschijn in de trainingszaal waar ze meteen op een applaus werd onthaald. François dacht dat hij een verschijning kreeg en niet meteen wist wat hij zag. Het complot kreeg zijn einde. De jongeren die op de vrije training aanwezig waren, kregen hierop de gelegenheid om van haar een handtekening te vragen en door al degenen die bij haar wilden staan, hadden onze fotografen dan ook hun werk. Zo ook de vier judoka’s die promotie hadden gemaakt met hun gordel. Kortom een intro die kon tellen.
Intussen was het bezoekersaantal fel gezwollen, maar ook de judoka’s uit de volwassenengroep deden de mat vollopen. Uiteindelijk kon Ulla na een inleiding van François aan haar les beginnen. Het ging er bijzonder gezellig aan toe, ook al omdat haar les boeiend was en met veel aandacht werd gevolgd. Vooral haar inzicht hoe ze de uitvoering van haar “beruchte” uchi mata (binnenwaartse dijworp) uit de doeken deed, was voor iedereen volledig nieuw. Dit en nog andere technieken deed het anderhalf uur op een knip voorbijgaan. Zij kreeg dan ook een daverend applaus van al degenen die in de zaal aanwezig waren.
Meteen na deze training werden Rony De Brabander (5de dan), Michiel Van Hamme (1ste dan) en Stefan Dhondt (aspirant-initiator) in rij naar voor geroepen, waar ze van de club een geschenk kregen naar aanleiding van hun promotie. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om dit door Ulla te laten overhandigen, wat op zichzelf al een bijkomende eer was. Zij mochten daarna met Ulla en François op de foto en het eindigde allemaal met een groepsfoto. Daarop werd plaats gemaakt voor de receptie door de eerste matten weg te ruimen. Iedereen kreeg een drankje en een knabbeltje aangeboden en natuurlijk was het bijzonder druk rond Ulla want met zo’n figuur praten is ook geen alledaagse gelegenheid. Na zowat anderhalf uur later kwam aan dit alles een einde en kreeg na opruiming de trainingszaal terug zijn oorspronkelijk uitzicht.
Het werd een prachtige avond met een sluitstuk van een sportjaar dat op zichzelf al uniek was. Kortom een droomeinde dat we ons nog lang zullen herinneren.
Nog iets over Ulla zelf. Zij werd geboren in januari 1972 en behaalde haar diploma van sportwetenschappen en doordat ze de D-cursus volgde werd ze ook een gekwalificeerde lesgeefster. In het judo bereikte ze de reeks sportdiploma’s tot en met trainer-A. Zij bezit thans de judograad van 6de dan. Tot haar dertigste deed ze aan topsport en verzamelde een niet onaardig palmares waaronder Olympisch goud in 1996 waar ze in Atlanta op enkele seconden van het einde de Japanse Yoko Tanabe met ippon versloeg. Daarnaast won ze driemaal goud op het EK voor junioren en WK junioren, behaalde vervolgens 13 opeenvolgende jaren een medaille op een EK bij de senioren (Europees record), 7 Europese titels waarvan 6 opeenvolgende (Europees record), werd tweemaal vice-wereldkampioen, kreeg de titel van Sportvrouw van het Jaar en Europees judoka van het jaar en haar prestaties bezorgden haar de titel van Groot Officier in de Leopoldsorde.
Een palmares waar iedereen maar van kan dromen!

Hierbij wil ik mijn dank betuigen aan de club voor de aangename verrassing die jullie mij bezorgd hebben. Het was voor mij ook leuk om eens een training te kunnen meemaken en zeker van iemand die haar sporen heeft nagelaten in de judowereld. Het is een moment geworden dat op mijn netvlies gebrand zal blijven staan. Ik wil dit tevens ook doorgeven aan iedereen die in het complot betrokken was.
Nogmaals hartelijk dank.
François

Hieronder zien we enkele foto’s, maar in totaal heeft Johnny Martens er 119 getrokken en die kan men zien als men hierop > KLIKT.

Ulla en François Ulla, Michiel, Rony, Fibe, Kenny en François

Voor meer info:
plaats de cursor
op een foto

 

 

 

 

Foto's
Johnny Martens

Ulla toont hoe te ontsnappen uit de beencontrole van François François, Rony, Stefan, Michiel en Ulla
Ulla toont een rechtstaande techniek Een handtekening voor een toekomstige topjudoka

KEER TERUG