HULDIGING JUDOKA'S + RECEPTIE 50 JAAR

De traditie dat we de jaarlijkse huldiging in de feestzaal van het gemeentehuis zouden laten doorgaan, werd in 2013 anders aangepakt. 2013 was immers het jaar dat de club aan zijn 50-jarig bestaan toe was en dat moest extra gevierd worden. Aldus twee organisaties waarvoor men meteen besloot om deze samen te gieten in één groot evenement. De feestzaal van het gemeentehuis was daarvoor te klein, dus werd er uitgeweken naar de feestzaal en refter van de Sint-Laurensschool. Men had er alles om de hele organisatie in goede banen te leiden. Alleen kwam de geschikte datum om het hoekje kijken en dat bleek geen gemakkelijke opgave te zijn omdat deze keer de kampioenschappen in januari vielen. De huldiging en de receptie rondom 50 jaar leek voor zaterdag 12 januari 2013 de enige optie te zijn. Om enig overzicht te houden over deze bijzondere dag, leek het beter dat er twee afzonderlijke verslagen werden gemaakt.

HULDIGING

Dat er een ruime belangstelling zou zijn, lag in de verwachting want de palmaressen die in 2012 door de judoka's werden bereikt, was opmerkelijk en verpulverde alle voorgaande records. Naast de judoka's, ouders, familieleden en sympathisanten woonde burgemeester Freddy De Vilder deze feestzitting bij, waardoor de prestaties via diploma's uit zijn handen een officiëler tintje kregen. Clubvoorzitter Camiel Saelens had zoals in het verleden zijn toespraak ondersteund met beelden via een Power Point-samenstelling. Dat vergemakkelijkte het chronologisch overzicht van de activiteiten in 2012. Het scherm toonde de bijzondere prestaties van de judoka's tijdens de door de club uitgeschreven wedstrijden. De vorige records van 200 en meer medailles werden immers verpulverd, want nu plaatsten de judoka's 343 medailles achter hun naam. Maar er was meer. Ook de kwaliteit ging in 2012 gevoelig de hoogte in doordat er meer gouden (118) dan zilveren (116) als bronzen medailles (109) werden behaald. Daarvoor leverden ze 1295 wedstrijden, waarvan er 757 wedstrijden werden gewonnen met 562 ipponzeges. In 2012 was februari de maand van de kampioenschappen. Na zes Oost-Vlaamse podiumplaatsen, volgden er drie Vlaamse om uiteindelijk in Herstal op de Belgische kampioenschappen te eindigen met twee bronzen medailles voor Fibe De Pauw en Evy Gobeyn, terwijl Eveline Jolie er 5de werd. François Marckx en Mario Rogiest sloegen een andere richting in, namelijk deze van de stijloefeningen waarin ze op het Belgisch kampioenschap van België brons behaalden. Voor een promotie in een dangraad deden drie leden daar hun stap in, namelijk Eveline Jolie en Lies Van Vooren als 1ste dan, terwijl Mario Rogiest de stap naar 4de dan deed. Dit voor een gradencommissie, waar naast François Marckx, nu ook Rony De Brabander zetelt. Op de organisatie rondom de verkiezing van sportlaureaat was onze club met zeven kandidaten vertegenwoordigd, terwijl Evy Gobeyn in haar gemeente Maldegem werd voorgedragen. Eveline Jolie werd, net als in 2011, sportlaureaat in -16 jaar. Het Oost-Vlaams Judocomité stelde uit haar jeugdklassement een beloftenploeg samen waarvoor Sander Van Hamme een selectie kreeg en samen met de andere judoka’s ervoor zorgde dat Oost-Vlaanderen zilver won. Zomaar eventjes acht miniemen uit onze club werden door Oost-Vlaanderen opgeroepen om als geselecteerden onze provincie in Meulebeke te verdedigen. Met succes trouwens want Oost-Vlaanderen behaalde er goud. Na in 2008 op de derde plaats geëindigd te zijn in de interclubcompetitie voor heren, kwam er een stilstand, maar 2012 bleek nu rijp te zijn om er terug aan te beginnen. Meer zelfs, het werd een dubbele uitdaging want naast de heren, kon er ook een damesploeg opgesteld worden. En met welk succes! De dames werden kampioen in 2de afdeling en de heren eindigden 2de in 4de afdeling. En dit met een nieuw trainingspak als outfit, terwijl hun successen gedragen werden door supporters, die via sponsoring de reizen meemaakten per autocar. In maart werd tijdens een weekend het clubkampioenschap alsook het pupillen- en miniementornooi georganiseerd. Twee vlotte tornooien, waarbij de pupillen voor een tweede plaats en de miniemen voor een eerste plaats zorgden. Het slotstuk voor 2012 was natuurlijk de sportdriedaagse of het jaarlijks pronkstuk dat deze keer "Eeuwige roem" als thema droeg. Wedstrijdjudoka's, trainers, coachen, sponsors en medewerkers kregen daarop hun plaatsje om hen te bedanken voor hun inbreng in de club, alsook feliciteerde Camiel al de judoka's voor hun prestaties op de wedstrijden.
Vooraf bracht hij nog aan dat op 12 februari 2013 de club een naamswisseling zou ondergaan van Judoclub Aka Karui naar Koninklijke Judoclub Zelzate.
Ieders palmares werd daarop door Myriam Saelens afgelezen en via beelden op het scherm getoond. Burgemeester De Vilder reikte aan iedere judoka de diploma's en trofeeën uit. Van zodra dit beëindigd werd, was het de beurt aan de judoka's die 100% op de lessen aanwezig waren geweest. Het getuigschrift van deze laatsten had iets van brave engeltjes.
Burgemeester De Vilder was daarop aan het woord en feliciteerde op zijn beurt onze medewerkers en judoka's.

TROFEEEN
De herinneringstrofeeën werden uitgereikt aan:
- 51 judoka's die individueel een gouden, zilveren of bronzen medaille behaalden. Daaronder de judoka's die zich, zoals aangehaald, verdienstelijk hadden gemaakt
- 6 judoka's die 100% aanwezig waren

PROJECTIEBEELDEN - FOTO'S
Power Point: werd volledig samengesteld door Camiel Saelens (palmares judoka's - wedstrijdfoto's - foto's activiteiten). Johnny Martens zorgde voor de foto's.

50 JAAR JUDO - RECEPTIE

Na de huldiging van de judoka's werd aan de zaal een ander uitzicht gegeven. De stoelen van het publiek maakten plaats voor buffettafeltjes, zodat men kon genieten van een drankje. Dat wel in afwachting van 50 jaar judo, want de feestelijkheden waren om 17 uur gepland. Dan stroomde het volk, de bloemen en dankbetuigingen binnen. Heel wat oudgedienden zochten er hun weg en vonden het plezant dat ze nog een "vroeger" gezicht tegenkwamen. De stroom deed de zaal volledig vullen waardoor men aan het punt was gekomen om iedereen welkom te heten. Dat gebeurde door François Marckx, die met deze Camiel en Jacqueline in de schijnwerper wilde plaatsen. Figuren waarvan regelmatig wordt gevraagd of ze er in de club nog altijd zijn en waarvoor het nodige respect is ontstaan. Dat men op 12 februari 1963 met een judoclub zou starten, was voor velen een modegril. De omstandigheden waren daarbij niet schitterend omdat er geen geld was en op een primitieve manier een mat werd samengesteld. Om enige bekendheid aan deze nieuwe sport te geven werd er op de Grote Markt tijdens de halfoogstkermis een demonstratie gegeven. Wat Jacqueline deed besluiten om ook judo te doen, om dan later aan Camiel als koppel te blijven plakken. Er werd gezorgd dat de judoclub een familieclub zou worden en dat blijkt nog altijd een aanspreekpunt te zijn voor de verschillende generaties die de club gepasseerd zijn. Men beperkte zich immers niet alleen tot de activiteiten op de mat maar organiseerde sinterklaasfeestjes, judoreisjes naar pretparken, ontmoetingen in het Italiaanse Cesenatico, alsook de sportdriedaagsen, het clubkampioenschap en het pupillen- en miniementornooi. Er werd gezorgd dat alles tot in de puntjes in orde was en veeleer werd er met een draaiboek gewerkt. Het geheel kwam terecht in het clubblad 't Jakske waarin Camiel de teksten schreef en Jacqueline voor de tekeningen zorgde. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de club, werd de titel “koninklijk” aangevraagd en goedgekeurd waardoor onze club vanaf 12 februari 2013 deze titel mag dragen. Om dit op een heuglijke manier te vieren, wordt een delegatie van onze club op 21 juli ontvangen door de provinciegouverneur en volgend jaar op 21 juli worden we dan door de gemeente in de bloemetjes gezet. Na zijn dankwoordje uitgesproken te hebben, gaf François het woord door aan burgemeester Freddy De Vilder. Deze begon met een historiek hoe de club aan zijn naam kwam en na zijn ontstaan meer en meer een grotere bekendheid kreeg in Zelzate. Wat niet vanzelfsprekend was omdat het moest opboksen tegen een aantal populaire sporten. Bij hem kwamen ook regelmatig de namen van Jacqueline en Camiel ter sprake, maar eervol vond hij dat Camiel tijdens de regimentsfeesten in Zelzate de prijs toegekend kreeg voor de bijzondere prestaties die hij geleverd had om 50 jaar de judoclub te leiden. Deze prijs kwam van de Koninklijke Verbroedering van het 2de Regiment Gidsen. Momenteel staat de club in Zelzate als een monument, dat heel wat goede judoka's heeft geleverd maar ook heel wat jeugd een plaats in de maatschappij heeft gegeven. Met de nodige felicitaties eindigde hij dan ook zijn toespraak. Als laatste op het spreekgestoelte was oud-schepen van sport Ronny Schatteman. Door zijn persoonlijke contacten kende hij de club beter in zijn activiteiten en structuur. Hij vond dat de judoclub bij de top van de sportclubs behoorde en ieder jaar een rijk palmares achterlaat. Hij was vereerd omdat de club op iedere feestelijkheid voor sportlaureaat zijn aanwezigheid toonde en dit telkens met judoka's die flinke resultaten lieten zien. En voor hem was het een logische zaak dat de club op de ingeslagen verder doet.
Na deze toespraken werd Camiel verrast met 50 rozen, die door de kinderen één voor één werden afgegeven. Daarop kondigde Myriam Saelens aan dat er een projectie was van foto's en films. Het eerste deel bestond uit foto's, geplukt uit de fotoalbum van de club en nu op DVD gezet. Mooi om te zien, vooral omdat er op deze manier te bemerken viel dat men in de tijd van toen nog een mooie jongen of meisje was. Daarna volgden drie films, te beginnen met een zwart-wit-film uit de beginjaren van de club en dat moet in 1964 geweest zijn. Een 8 mm-film werd eertijds gekopieerd op een videocassette, maar voor de gelegenheid werd ze nu vastgelegd op een DVD en verfijnd geretoucheerd. Een meesterwerk dat nu een historische waarde heeft gekregen. Dan bestonden er nog videocassettes over 25 en 35 jaar judo. En ook die kregen hun bestemming op een DVD. Afgerond werd er met toneeltjes, die gespeeld werden in de club om ze dan te monteren met inleidingen die ingesproken werden door onze vier volwassen meisjes. De stiekem opgenomen toneeltjes hadden het over de gedragingen van Camiel op de mat en Jacqueline achter haar bureau. Dat Camiel plots van wit naar grijs haar was gepromoveerd en Jacqueline met een pronkerige zwarte pruik haar bureau verdedigde, vonden zijzelf niet erg als verjongingskuur. Na deze filmgeschiedenis gingen de tongen werkelijk los in de zaal, want nu werd er veel gepraat over vroeger. En om dit goed gesmeerd te laten lopen, werd iedereen van drankjes en lekkere hapjes voorzien. Die hapjes kwamen van een traiteur, dus het beste van het beste. Het werden gevulde uurtjes waar iedereen ten volle van wist te genieten en het 50-jarig bestaan een echte plaats in de geschiedenis van de club heeft gegeven.

MEDEWERKERS
Aan het 50-jarig bestaan werkte een hele ploeg medewerkers mee, die we bij deze in het bijzonder willen bedanken voor hun inzet. De inspanningen hebben geloond en we menen dat iedereen daarin de nodige genoegdoening heeft gevonden.

FOTO'S
Zowel de foto's tijdens de huldiging als 50 jaar judo kan men zien als men > HIEROP KLIKT <
Zij komen uit de camera's van Johnny Martens en Tony Loncke. Waarvoor dank.

KEER TERUG