Clubstructuur

Meer weten, klik hierop>  Organigram  

Naam - Zetel - Doel - Duur

 • vzw Koninklijke Judoclub Zelzate
 • Zelzate, Marktstraat 2A
 • Beoefenen van de judosport
 • Opgericht voor onbepaalde duur
De club werd in 1963 opgericht als feitelijke vereniging, maar schakelde in 1990 over naar een vzw.
Meer weten? Klik hier

Leden - Bijdrage

 • Club bestaat uit:
  effectieve leden en toegetreden leden
 • Maandelijkse bijdrage: €6 (-14 jaar) - €12 (+14 jaar)
Toegetreden leden bezitten geen stemrecht.
De bijdrage wordt halfjaarlijks of jaarlijks betaald.
Meer weten? Klik hier

Algemene vergadering

 • Hoogste gezagsorgaan in een vzw die het beleid bepaalt
 • Is samengesteld uit effectieve leden
 • Effectieve leden in onze club zijn zij die 16 jaar of ouder zijn
Enkel effectieve leden maken deel uit van de algemene vergadering en hebben stemrecht.
Meer weten? Klik hier

Raad van bestuur                                 Foto's: klik hier

 • Voorzitter: De Backer Barbara
 • Secretaris: Saelens Camiel
 • Schatbewaarder: Van de Walle Pim
 • Materiaalmeester: De Block Jacqueline
 • Technisch secretaris: De Brabander Rony
 • Leden: Stefaan Vanswijgenhoven
Een lid van de raad van bestuur wordt voor vier jaar verkozen.
Daartoe dient hij of zij op de dag van de algemene vergadering de minimumleeftijd van 18 jaar te bezitten.
Meer weten? Klik hier

Jaarrekening - Rekeningnazichters      Foto's: klik hier

 • Den Haese Erik
 • Saelens Myriam
 • Van den Hauwe Stefanie
Gezamenlijk dienen de rekeningnazichters driemaandelijks de boekhouding te controleren.
Meer weten? Klik hier

Ontbinding en vereffening

 • Benoeming vereffenaars
 • Besteding activa
Een vzw kan vrijwillig of gerechtelijk ontbonden worden.
Meer weten? Klik hier