INFORMATIE

Graag eens judo doen?
Meteen de moeite om het ook eens te proberen. We laten je trouwens toe vier gratis lessen te volgen tijdens het sportjaar. Daarnaast organiseren we opendeurdagen tijdens de maanden september en oktober waarbij nieuwelingen gedurende acht naeenvolgende lessen gratis judo kunnen doen. Om je wegwijs te maken in onze sport hebben we hieronder enkele inlichtingen opgetekend.

Trainingsdagen en uren, in het clublokaal
Woensdag:
  14u00 tot 15u00 jeugd: 5 tot 8 jaar
  15u00 tot 16u15 jeugd: 8 tot 11 jaar
  16u15 tot 17u30 jeugd: 11 tot 14 jaar
  19u00 tot 20u30 volwassenen: vanaf 14 jaar
Vrijdag:
  19u00 tot 20u30 volwassenen: vanaf 14 jaar
Zaterdag:
  09u00 tot 10u00 jeugd: 5 tot 8 jaar
  10u00 tot 11u15 jeugd: 8 tot 11 jaar
  11u15 tot 12u30 jeugd: 11 tot 14 jaar
De trainingen liggen stil tijdens de zomermaanden vanaf zondag 17 juni 2018. Op vrijdag 24 augustus 2018 starten ze terug op..

Lidgeld
De betalingen gebeuren halfjaarlijks of jaarlijks, hetzij in september, hetzij in januari. Sluit men bijvoorbeeld aan in oktober dan betaalt men de overige maanden tot januari.
Bedragen (vanaf september 2014):
Jeugd (-14): 7 euro per maand. - Halfjaarlijks: 35 euro - Jaarlijks (reductie van 10 euro): 60 euro.
Volwassenen (+14): 14 euro per maand. - Halfjaarlijks: 70 euro - Jaarlijks (reductie van 20 euro): 120 euro.

Mutualiteiten
De mutualiteiten komen tussen in de bijdrage van het lidgeld. Hiertoe kan men zich wenden in de club of tot de mutualiteit waar men ingeschreven is.

Voorwaarden om lid te worden
Minimum 5 jaar zijn. Alvorens aan te sluiten kan men vier lessen gratis volgen, om alzo kennis te maken met het judo. Tijdens de maanden september en oktober staat de club zelfs open om gedurende deze maanden acht gratis judotrainingen te volgen. Van zodra de beslissing vastligt, wordt men aangesloten bij de Vlaamse Judofederatie met een vergunning-verzekering, die jaarlijks 40 euro (vanaf 1/1/2018) kost voor judoka's vanaf 6 jaar en 22 euro voor judoka's minder dan 6 jaar.

Wedstrijden
Rond de datum van de lente grijpen jaarlijks het clubkampioenschap en verschillende jongerentornooien plaats in Zelzate. Jaarlijks gaan de judoka's gemiddeld naar 50 wedstrijdplaatsen, die wij hoofdzakelijk in België opzoeken.

Kledij
Alvorens judo te doen, dient men zich aangepaste judokledij te kopen en dat kan gebeuren in de club. Een volledig judopak wordt judogi genoemd, terwijl de vest alleen de gekende naam kimono draagt. De gordel die de kledij vasthoudt noemt men obi.

Gordels
Van zodra men als nieuweling tot het judo toetreedt, draagt men de witte gordel. Door technische vaardigheden kan men hierin verhogen naar gele gordel en vervolgens verder opwaarts naar oranje, groene, blauwe en bruine gordel. Deze reeks gordels worden leerlinggordels genoemd. Vanaf bruine gordel bezit men de mogelijkheid om de dangraad (zwart gordel) te veroveren. Hierin zijn verschillende graden mogelijk zodat die gordel de meestergordel wordt genoemd.

Judo
Het judo bevat worpen, houdgrepen, klemmen en verwurgingen. Daarnaast is het rijk aan kata's of beter gekend de stijloefeningen. Men scoort een volwaardig punt in het judo als men zijn tegenstrever door voldoende snelheid op zijn rug laat belanden. Een zelfde score bekomt men door iemand vast te houden op de grond gedurende 20 seconden. Daarnaast kan men een verwurging toepassen of een klem op het ellebooggewricht van zodra men tot de beloften (15-16 jaar) toetreedt. Hierbij geeft de tegenstrever op door met de hand of voet af te kloppen.

Voor meer informatie:
Adres van het clublokaal:
Marktstraat 2A, 9060 ZELZATE
Voorzitter:
Barbara De Backer - GSM: +32 479 29 52 99 - E-mail: barbara@judoclub-zelzate.be
Secretaris:
Camiel Saelens - GSM: +32 479 96 72 26 - E-mail: camiel@judoclub-zelzate.be
Hoofdtrainer:
François Marckx - GSM: +32 479 22 29 86 - E-mail: francois@judoclub-zelzate.be

Promofilmpje
Bekijk ook ons promofilmpje door hierop te klikken > PROMOFILMPJE

Foto/beeldopnames
Elk lid in de club verklaart zich door zijn aansluiting automatisch akkoord met het gebruik van op evenementen gemaakte foto's en beeldopnames. Hetzelfde geldt door zijn aansluiting bij de Vlaamse Judofederatie. Indien men als lid bezwaren heeft tegen een specifieke foto/opname, kan hij of zij dit melden aan het secretariaat, waarna deze foto/opname onmiddellijk zal verwijderd worden.

Kom eens tijdens de trainingsuren een kijkje nemen!