Bestuur

Het beheer en het bestuur van de vzw wordt uitgeoefend door een bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft:
–  bevoegdheid over het beheer van de zakelijke kant
– vertegenwoordiging van de vzw (onder meer bij het opmaken van contracten, afspraken met leveranciers, met de subsidiërende overheid of met verzekeraars, enz.)
– opmaak van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar (die moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering).
Het bestuursorgaan is aldus bevoegd voor alle handelingen die de wet niet aan de algemene vergadering voorbehoudt en die het doel van de vzw ten goede komen.
In het kader van een goed bestuur komt het bestuursorgaan meerdere keren per jaar samen om haar bevoegdheden uit te oefenen
Er worden verslagen opgemaakt van de vergaderingen van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan legt tevens jaarlijks verantwoording af aan de algemene vergadering. Die kan kwijting verlenen aan de bestuurders die hun taak naar behoren hebben uitgeoefend of hen eventueel aansprakelijk stellen.
Het bestuursorgaan wordt gecontroleerd door de algemene vergadering

Blijf op de hoogte!

Ontvang de laatste nieuwtjes automatisch in je mail.