Clubgeschiedenis

Gesticht door onze vereerde leden Saelens Camiel en De Block Jacqueline

Lucien Vermaele

Op 12 februari 1963 in Zelzate werd de  judoclub opgericht,  De omstandigheden waren trouwens niet schitterend om met een judoclub te beginnen. Geld om een judomat aan te kopen was er niet, dus werd zelf een mat gemaakt van aaneen genaaide zeilen met daarin houtschavelingen verwerkt. De oppervlakte was een schamele 12 m2.
Die bewuste dag, dus 12 februari 1963, werd les gegeven door Lucien Vermaele. Hij behoorde op dat ogenblik tot de judoclub van de Gentse politie en bezat een bruine gordel. In die tijd was dit een aanzienlijke gordel, ook al omdat er niet zoveel judoka’s waren. De trainingen vonden plaats in het zaaltje aan de Marktstraat 2. De accommodatie was toen nog niet wat ze zijn moest. Er lag immers een betonnen vloer die de zeilen van de judomat voortijdig deden scheuren. Deze zorgen werden opgelost door het zaaltje te verlaten en te verhuizen naar de feestzaal van Het Noorderlicht. Daar bevond zich een houten vloer, wat goed was voor twee kokosmatten, die samen 6 m2 groot waren. Het was uiteraard een noodoplossing in afwachting dat er naar een echte judomat kon uitgekeken worden. Die kwam er en het werd een samenstelling van Hollandse biezen (1×2 m) waarover een zeil gespannen lag. In totaal bedroeg de oppervlakte van de mat 54 m2 en dat was wel een luxe.

NAAM van de CLUB

Omdat alle bestaande clubs een Japanse naam hadden, bedacht het clubbestuur er ook eentje en die werd “Judokai Aka Karui Zelzate”. Het was eerder een puzzelwerk uit Japanse boeken waar zeer beperkt een aantal woorden vertaald stonden. En de Zelzaatse puzzel bestond uit club (kai), rood (aka), karui (licht). Als men de Japanse vlag met zijn rode zon kent, dan weet men al dat dit de inspiratie voor rood licht beïnvloed heeft. Door de jaren heen evolueerde kai naar club zodat er nu enkel nog gesproken wordt van Judoclub Aka Karui Zelzate .

JUDOLOKAAL

Goed nieuws voor de club kwam er half juni 1973. Dan kon ze terugkeren naar het gebouw waar zij in 1963 was begonnen. Zodoende aan Marktstraat 2. Geheel de bovenverdieping kregen zij ter beschikking en de ruimte besloeg ongeveer 18 m lengte en 6 m breedte. Het lokaal dat eigendom was van de Algemene Centrale van de A.B.V.V., gewest Gent, mocht gratis gebruikt worden. Het grote voordeel hiervan was dat de mat permanent kon blijven liggen, er geen plaats meer moest afgestaan worden voor andere groeperingen en het lokaal reeds voorzien was van toiletten en verwarming. Deze voordelen en eigen beheer inspireerden de mensen in de club om het nieuwe lokaal volledig om te vormen tot een judozaal. Voor deze werken werd naast de bestuursleden een beroep gedaan op ouders en vrijwilligers om de financiële last te beperken. Want er drukte nog een uitgave op de clubkas, namelijk de aankoop van een volledig nieuw judotapijt, dat bestond uit Japanse biezen. Nadat men intrek had genomen in het aangepast lokaal verdubbelde op korte tijd het ledenaantal. In 1983 kreeg de club het gelijkvloers als ruimte bij en op 26 augustus begon men aan een aantal verbouwingswerken zoals nieuwe kleedkamers en stortbaden. Wat tot gevolg had dat in de trainingszaal ruimte vrij kwam en de judomat kon uitgebreid worden tot 84 m2.
Het judolokaal viel in 2020 in een bouwproject waaruit op 20 oktober 2020 een verkoop volgde. Intussen kondigde het gemeentebestuur van Zelzate aan dat er een nieuw sportcomplex zou komen in de omgeving van Zelzate-Zuid en dit voor 5 sportclubs. Hiertoe behoorde ook onze judoclub. Men berekende dat in het sportjaar van 2022-2023 het nieuw complex in het gebruik kon genomen worden. Hetgeen betekende dat er tijdelijk voor onze club een nieuw onderkomen moest gevonden worden om de trainingen te kunnen laten doorgaan. Dat lukte in het gebouw aan de Suikerkaai, waar vroeger de belastingdiensten hun intrek hadden, totdat ze in het Gentse in 2015 een nieuwe locatie kregen. Op 1 juli 2020 konden we gebruik maken van een ruimte op de tweede verdieping. Het werd een stevige verhuis met daarbij de nodige aanpassingen om terug tot een judotempel te komen. Uiteindelijk was het resultaat dat er op 1 september 2020 met de trainingen kon gestart worden op een ruime judomat van 140 m2.

CLUBBLAD

Om het sociaal contact te verstevigen werd gedacht om een clubblad in leven te roepen. Dat startte op 1 januari 1967 onder de naam “’t Jakske”. Deze naam is het verkleinwoord van de afkorting J.A.K. (Judoclub Aka Karui). “’t Jakske” werd om de 3 maanden uitgegeven met allerlei clubnieuwtjes, grappige weetjes, verslagen van wedstrijden, verslagen van activiteiten enz. Tot 1 januari 1988 werd het gedrukt op een aloude stencilmachine. Daarna kwam het in de nieuwe computerwereld terecht, weliswaar nog gedrukt tot juni 2012. Het kwam daarna met voornamelijk de wedstrijdverslagen op onze website terecht.

40-JARIG BESTAAN

In februari 2003 bestond de club 40 jaar en dat werd op een uitzonderlijke manier gevierd. Op het gemeentehuis van Zelzate werd gedurende het weekend van 15 en 16 februari 2003 een tentoonstelling gehouden waar een uitgebreid aantal foto’s te zien waren, evenals artikels, affiches, de clubblaadjes in boekvorm en videofilms. Met het verschijnen van judoka’s, trainers en bestuursleden uit de tijd van toen kwam dit overzicht terug tot leven.

50-JARIG BESTAAN en  KONINKLIJK

Op 12 februari 2013 was de club aan zijn 50-jarig bestaan toe. Om allerlei activiteiten te organiseren werd het comité “50 jaar” opgericht. Daarnaast besloot ons bestuursorgaan om de Koninklijke titel aan te vragen. Ze stelde hiervoor een dossier samen en dit overtuigde de Koning om deze titel toe te kennen. Vanaf 12 februari 2013 verdween Judoclub Aka Karui Zelzate als clubnaam en kreeg het de nieuwe titel van Koninklijke Judoclub Zelzate. Intussen lanceerde het comité op 12 januari 2013 een grote receptie in de feestzaal van de Sint-Laurensschool. Voor heel wat judoka’s een nostalgisch weerzien die weliswaar om de een of andere reden de mat hadden verlaten, maar toch de herinnering aan de club hadden behouden. Tijdens het weekend van 16 en 17 maart 2013 werd in de sporthal Sint-Laurens een Golden Judo Cup georganiseerd of een tornooi waaraan alle leeftijdsgroepen konden meedoen. Op zaterdag 5 mei 2013 was er een groot eetfestijn in de feestzaal van de Sint-Laurensschool, waarbij het nodig was om de twee zalen te gebruiken. En de verdere planning was er nog om een bloemenverkoop te organiseren. Aan dit 50 jarige bestaan hing ook nog vast dat op 21 juli 2013 het clubbestuur uitgenodigd werd op het Oost-Vlaams gouvernement, terwijl het gemeentebestuur van Zelzate dit gepland had op 21 juli 2014.

EER aan onze hoofdtrainer FRANÇOIS

François Marckx – 7de DAN

Na 43 jaar verknocht geweest te zijn aan het judo promoveerde François Marckx op 7 juni 2015 tot 7de dan. Net 11 jaar terug behaalde hij zijn 6de dan en het stimuleerde hem toen om het daarbij niet te laten en alzo de volgende stap te zetten naar de nu verkregen gordel. Het onuitputtelijk zoeken naar technische verbeteringen sierde hem en dat bracht hij als lesgever ook over op zijn leerlingen. Hierbij aansluitend dat hij daardoor een uitstekende begeleider was om de judoka’s naar een dangraad of een vervolg ervan te brengen. Dat hij daarbij telkens de lat hoog legde, was door iedereen meer dan voldoende bekend en het resultaat mocht gezien worden. Sinds hij in onze club als hoofdtrainer fungeert, hielp hij iedere judoka over deze drempel en kon hij zich de reputatie toe-eigenen dat iedereen in zijn dangraad slaagde.
Het examen voor 7de dan hield in dat hij een kata diende te demonstreren die tot de “oude” categorie van stijloefeningen behoort. Zijn partner was Werner De Baets en het puntengehalte dat François behaalde, lag zeer hoog, zodat hij meer dan verdiend deze gordel van de jury mocht ontvangen. Dat François nog een poging zal wagen om verder te gaan naar de 8ste dan, is meer dan waarschijnlijk. Alleen plakt men daar een wachttijd op van 11 tot 12 jaar.

Blijf op de hoogte!

Ontvang de laatste nieuwtjes automatisch in je mail.