Examenprogramma

Van zodra men toetreedt tot de judosport ervaart men al vlug dat men te doen heeft met een behoorlijk moeilijke maar gevarieerde sport.

Er is dus enigszins moed nodig om deze zonder twijfel boeiende weg te bewandelen.

Van belang is dan ook dat men een schema volgt waarin men een technische grondslag kan leggen aan zichzelf.

Dit examenprogramma is hiertoe een middel om het op een efficiënte wijze te doen. Het bevat de nodige gegevens over de examenstof en heeft ook een informerende opdracht.

Examen witte gordel Examen eerste dan (Shokan)
Examen gele gordel Examen tweede dan (Nidan)
Examen oranje gordel Examen derde dan (Sandan)
Examen groene gordel Examen vierde dan (Yodan)
Examen blauwe gordel Examen vijfde dan (Godan)
Examen bruine gordel Examen hogere graden

Aan de judoka om het als een leidraad te beschouwen voor zijn loopbaan.

MEN BEGINT ALS WITTE GORDEL (6de kyu)

Wat men vooraf moet weten!

UZELF IN DE DOJO (oefenzaal)

Verzorgde kledij
Hygiënisch uiterlijk (verzorgde voeten, korte nagels enz…)
Respect door te groeten naar de mat, lesgever of tegenstrever
Waardige houding op het tapijt

UKEMI’S (valoefeningen)

Ushiro ukemi : achterwaartse val
Yoko ukemi : zijwaartse val (rechts en links)
Zempo kaiten : voorwaartse val (rechts en links)
Mae ukemi : plank val

SHISEI (houdingen)

Shizentai : natuurlijke lichaamshouding
Migi shizentai : rechtse lichaamshouding
Hidari shizentai : linkse lichaamshouding
Jigotai : natuurlijke verdedigingshouding
Migi jigotai : rechtse verdedigingshouding
Hidari jigotai : linkse verdedigingshouding

SHINTAI (verplaatsingen)

Ayumi ashi : normale pas (voor- en achterwaarts)
Tsugi ashi : een voet volgt steeds de ander op. De voeten gaan elkaar niet voorbij (alle richtingen)
Tai sabaki : draaiende beweging van het lichaam
(Al deze bewegingen gebeuren in SURI ASHI = de voeten al glijdend verschuiven)
Ken-ken : huppelende verplaatsing

DE WORP

Een worp bestaat uit:
Shisei : houding
Kumi kata : vastnemen
Tsukuri : voorbereiding
Kuzushi : evenwicht verbreken (is een deel van tsukuri)
Kake : uitvoering

CONTROLETECHNIEKEN

Drie hoofdkenmerken:
Osae-komi : houdgrepen
Kansetsu : klem
Shime : verwurging

BEGRIP JUDO-OEFFENINGEN

Tandoku renshiu : technisch trainen alleen
Sotai renshiu : technische studie
Uchi komi : herhaald inkomen
Yaku soku geiko : studie in verplaatsing
Kakari geiko : aanval van de ene en weerstand van de andere
Tokui waza : oefenen van voorkeurtechniek
Randori : vrij oefengevecht
Shiai : wedstrijd

 

 

EXAMEN VOOR GELE GORDEL (5de kyu)

UKEMI’S

Ushiro ukemi Yoko ukemi Zempo kaiten

NAGE WAZA

Uki goshi : zwevende heupworp
Hiza guruma : knierad
O soto gari : grote buitenwaartse beenveeg
Koshi guruma : heuprad
O uchi gari : grote binnenwaartse beenveeg
Beveiliging partner door op te houden

OSAE KOMI WAZA

Kuzure gesa gatame
Kami shiho gatame
Yoko shiho gatame
Tate shiho gatame

GRONDWERK (aanval-verdediging)

1 vorm van elk
uke in 4-puntensteun: tori vóór uke + tori naast uke
uke ruglig, tori aan voeten: voeten uke op de grond

VERTALINGEN

Uke : hij die ondergaat Judogi : judokostuum
Tori : hij die uitvoert Obi : gordel
Hiza : knie Ukemi : valbreken
Guruma : wiel, rad Ushiro : achterwaarts
Goshi / Koshi : heup Yoko : zijwaarts
Migi : rechts Mae : voorwaarts
Hidari : links Judo : zachte weg
Osae-komi : houdgreep Waza : techniek
O : groot Kyu : klas, rang
Soto : buitenwaarts Tachi : rechtstaand
Uchi binnenwaarts Ne : liggend
Gari : maaien Kesa / Gesa : zijde tegen zijde
Kai : club Gatame : houden
Dojo : oefenzaal Hon : basis
Tatami : judomat Kuzure : variante
Judoka : judobeoefenaar Makura : kussen
Uki : zweven

 

EXAMEN VOOR ORANJE GORDEL (4de kyu)

Zie examen voor gele gordel

UKEMI’S

In verplaatsing (vanaf 12 jaar):
Ushiro ukemi Yoko ukemi Zempo kaiten
Mae ukemi uit stand

NAGE-NO-KATA

Openen en sluiten (vanaf 2de à 3de groep)

HOUDING-VERPLAATSING

Shizentai Ayumi ashi
Jigotai Tsugi ashi
Tai sabaki
Ken-ken

NAGE WAZA

O goshi : grote heupworp
Ippon seoi nage : schouderworp met één hand
Seoi nage : schouderworp met twee handen
Tsuri goshi : heffende heupworp
Ko uchi gari : kleine binnenwaartse beenveeg
Ko soto gari : kleine buitenwaartse beenveeg

OSAE KOMI WAZA

Kesa gatame
Kuzure kami shiho gatame
Ushiro gesa gatame
1 uitvoeringspatroon op houdgrepen voor gele gordel
Houdgrepen voor gele gordel rechts uitvoeren (tot 10 jaar)  >  Vanaf 10 jaar: rechts en links uitvoeren
Bevrijdingen uit de houdgrepen voor gele gordel

GRONDWERK (aanval-verdediging)

2 vormen van elk:
uke in 4-puntensteun: tori vóór uke + tori naast uke
uke ruglig, tori aan voeten: voeten uke op de grond + tori op knieën tussen ukes benen
1 vorm:
Ingesloten been bevrijden

SHIME WAZA (+12 jaar) – Basis

Nami juji jime : normale kruisverwurging
Gyaku juji jime : omgekeerde kruiswurging
Kata juji jime : tegenovergestelde kruiswurging

KANSETSU WAZA (+12 jaar) – Basis

Ude garami : arm inwikkelen
Ude hishigi juji gatame : arm klemmen door gekruist te houden

VERTALINGEN

Ko : klein Shime : wurging
Ippon : één punt, één zijde Kansetsu : klem, gewricht
Morote : met beide handen Ate : slagen
Eri : rever, kraag Nage no kata : werpen naar vorm
Seoi : op de rug nemen Nami : normaal
Nage : werpen Gyaku : omgekeerd
Kami : boven op Juji : gekruist
Tate : in de lengte, vertikaal Ude : arm
Kata : schouder, een kant Garami : oprollen
Shiho : vier punten
Sasae : blokkeren
Tsurikomi : trekken en optillen
Ashi : voet
Sutemi : opoffering
Uchi-komi : herhaald inkomen
Randori : oefengevecht
Katame : controle

JUDO BESTAAT UIT

Nage waza
a) tachi-waza (te, koshi en ashi-waza)
b) sutemi-waza (ma en yoko sutemi)
Katame-waza
a) osae-komi-waza (kesa en shiho gatame)
b) shime-waza
c) kansetsu-waza
Ate-waza

 

EXAMEN VOOR GROENE GORDEL (3de kyu)

Zie examen voor oranje gordel

UKEMI’S

Over hindernis:
Ushiro ukemi Yoko ukemi Zempo kaiten

NAGE-NO-KATA

Koshi waza (heuptechniek): uki goshi : zwevende heupworp
harai goshi : vegende heupworp
tsuri komi goshi : heupworp al trekkend en optillend

NAGE WAZA

Sasae tsurikomi ashi : voet blokkeren al trekkend en optillend
Tai otoshi : lichaamsgooi
Tsuri komi goshi : heupworp al trekkend en optillend
Harai goshi : vegende heupworp
Okuri ashi barai : vegen van beide voeten
Uchi mata : binnenwaartse dijworp

SCHAKELS

1 schakel op de worpen van geel en oranje

OVERGANGSTECHNIEKEN

1 overname op de worpen van geel en oranje

YAKU SOKU GEIKO

nage-waza : max. 2 min.

OSAE KOMI WAZA

Kata gatame
Makura gesa gatame
2 uitvoeringspatronen op houdgrepen van geel en oranje
Houdgrepen voor geel en oranje gordel links en rechts uitvoeren
Bevrijdingen uit de houdgrepen voor geel en oranje gordel

YAKU SOKU GEIKO

katame-waza : max. 2 min

GRONDWERK (aanval-verdediging)

2 vormen van elk:
uke in 4-puntensteun: tori vóór uke + tori naast uke
uke ruglig, tori aan voeten: voeten uke op de grond + tori op knieën tussen benen
tori ruglig: uke staat recht + uke op knieën tussen benen
uke buiklig: tori naast uke
1 vorm:
ingesloten been bevrijden

SHIME WAZA (+14 jaar) – Basis + 2 uitvoeringspatronen >  -14 jaar: enkel basis

Hadaka jime : naakt verwurgen
Okuri eri jime : wurging met beide revers
Kataha jime : vleugellam verwurgen
Sode guruma jime : verwurgen door te draaien met de mouwen

KANSETSU WAZA (+14 jaar) – Basis + 2 uitvoeringspatronen  >  -14 jaar: enkel basis

Ude hishigi ude gatame : arm klemmen door de arm te houden
Ude hishigi hiza gatame : arm klemmen door middel van de knie te houden

COMPETITIEREGLEMENT

Algemene kennis

VERTALINGEN

Tai : lichaam Maitta : ik geef op
Okuri : beide Soremade : einde
Mata : dij Sono mama : onbeweeglijk
De : naar voor Yoshi : doorgaan
Barai : vegen Toketa : verbroken
Sode : mouw Hantei : oordeel
Tsukuri : voorbereiden Hiki waki : onbeslist
Kuzushi : evenwicht Waza-ari : bijna punt +3 p.
Kake : worp Ippon : overwinnig +10 p.
Hajime : beginnen Shido : verwittiging (max. 2 shido’s)
Mate : stoppen Hansokumake : uitsluiting -10p.
Hishigi : klem, ontwrichten Shiai : wedstrijd
Hadaka : naakt Kinsa : licht voordeel
Kataha : vleugel
Waki : oksel

 

EXAMEN VOOR BLAUWE GORDEL (2de kyu)

Zie examen voor groene gordel

NAGE-NO-KATA

Koshi waza (heuptechniek): uki goshi : zwevende heupworp
harai goshi : vegende heupworp
tsuri komi goshi : heupworp al trekkend en optillend
Ashi waza (beentechniek) : okuri ashi barai : vegen van beide voeten
sasae tsuri komi ashi : voet blokkeren al trekkend en optillend
uchi mata : binnenwaartse dijworp

NAGE WAZA

De ashi barai : vooruitkomende voet vegen
Kata guruma : schouderrad
Hane goshi : springende heupworp
Ko soto gake : kleine buitenwaartse haakworp
Tomoe nage : cirkelworp
Uki otoshi : vlottende worp

SCHAKELS

1 schakel op de worpen van geel, oranje en groen

OVERGANGSTECHNIEKEN

1 overname op de worpen van geel, oranje en groen

YAKU SOKU GEIKO

nage-waza : max. 2 min.

OSAE KOMI WAZA

2 uitvoeringspatronen op alle houdgrepen
Schakelen van houdgrepen
Bevrijdingen uit alle houdgrepen (2 vormen)

YAKU SOKU GEIKO

katame-waza : max. 2 min

GRONDWERK (aanval-verdediging)

2 vormen van elk:
uke in 4-puntensteun: tori vóór uke + tori naast uke + tori achter/op uke
uke ruglig, tori aan voeten: voeten uke op de grond + tori op knieën tussen benen + uke voeten op buik tori
tori ruglig: uke staat recht + uke op knieën tussen benen
uke buiklig: tori naast uke + tori op uke
tori in 4-puntensteun: uke naast tori
ingesloten been bevrijden

SHIME WAZA (+14 jaar) – Basis + 2 uitvoeringspatronen

Sankaku jime : in driehoek verwurgen
Katate jime : met een hand verwurgen

KANSETSU WAZA (+14 jaar) – Basis + 2 uitvoeringspatronen

Ude hishigi hara gatame : arm klemmen door middel van de buik te houden
Ude hishigi waki gatame : arm klemmen door middel van de oksel te houden
Ude his. sankaku gatame : arm klemmen door in driehoek te houden

VERTALINGEN

Hane : vleugel Te : hand
Gake : haken Katate : met een hand
Tomoe : cirkel, boog Hara : buik
Otoshi : omgooien

 

EXAMEN VOOR BRUINE GORDEL (1ste kyu)

Alles van de voorgaande examens

NAGE-NO-KATA

Te waza (handtechniek) : Uki otoshi : vlottende worp
Ippon seoi nage : schouderworp
Kata guruma : schouderrad
Koshi waza (heuptechniek): uki goshi : zwevende heupworp
harai goshi : vegende heupworp
tsuri komi goshi : heupworp al trekkend en optillend
Ashi waza (beentechniek) : okuri ashi barai : vegen van beide voeten
sasae tsuri komi ashi : voet blokkeren al trekkend en optillend
uchi mata : binnenwaartse dijworp

Voor niet wedstrijdjudoka’s:

Ju no kata 1ste reeks

NAGE WAZA

Ashi guruma : wiel rond been
Harai tsuri komi ashi : voetveeg al trekkend en optillend
Hane maki komi : springende heupworp met schroef
Utsuri goshi : worp met verplaatsing van de heup
O guruma : groot wiel
Soto maki komi : buitenwaartse techniek
Ushiro goshi : heupworp langs achter

SCHAKELS

2 schakels uit de worpen van de 1ste kyo (Go kyo)
1 meervoudige schakel:
worp + controletechniek
controletechniek + worp

OVERGANGSTECHNIEKEN

2 overnames uit de worpen van de 1ste kyo (Go kyo)
Toepassing:
a) sen-no-sen (vóór de aanval)
b) go-no-sen (na de aanval)

YAKU SOKU GEIKO

nage-waza : max. 2 min.

OSAE KOMI WAZA

Schakel van houdgreep : naar verwurging
naar klem

AANVAL/VERDEDIGING

2 vormen van elk:
uke in 4-puntensteun: tori vóór uke + tori naast uke + tori achter/op uke
uke ruglig, tori aan voeten: voeten uke op de grond + tori op knieën tussen benen + uke voeten op buik tori
tori ruglig: uke staat recht + uke op knieën tussen benen
uke buiklig: tori naast uke + tori op uke + tori voor uke
tori in 4-puntensteun: uke naast tori + uke vóór tori + uke achter/op tori
ingesloten been bevrijden

SHIME WAZA (+14 jaar) – Basis + 2 uitvoeringspatronen

Tsukkomi jime : duwend verwurgen
Ryote jime : met beide handen verwurgen
Verdedigen tegen verwurgingen
Vanuit verschillende situaties komen tot verwurging: 1 vorm
uke tussen de benen van tori
uke valt houdgreep aan
uke in houdgreep
uke op 4-puntensteun

KANSETSU WAZA (+14 jaar) – Basis + 2 uitvoeringspatronen

Ude hishigi te gatame : arm klemmen door middel van de hand te houden
Ude hishigi ashi gatame : arm klemmen door middel van het been te houden
Verdedigen tegen klemmen
Vanuit verschillende situaties komen tot klem: 1 vorm
uke tussen de benen van tori
uke valt houdgreep aan
uke in houdgreep
uke op 4-puntensteun

YAKU SOKU GEIKO

katame-waza : max. 2 min

 

SHODAN SHIKEN 1ste DAN (Shodan)

KATA

Graad met competitie
NAGE NO KATA Te waza, Koshi waza, Ashi waza
Graad zonder competitie : judoka’s zonder punten
NAGE NO KATA Te waza, Koshi waza, Ashi waza
JU NO KATA Reeks 1 (Ikkyo) (Meer weten: hier klikken, daarna op Ju no kata)

NAGE WAZA

UKEMI’S : Het valbreken in alle mogelijke vormen
YAKO SOKU GEIKO
Uitvoeren van de worpen van de 1ste en 2de KYO van het GO-KYO
De ashi barai O uchi gari Ko soto gari
Hiza guruma Seoi nage Ko uchi gari
Sasae tsurikomi ashi Ippon seoi nage Koshi guruma
Uki goshi Tsuri komi goshi Harai goshi
O soto gari Okuri ashi barai Uchi mata
O goshi Tai otoshi

KATAME WAZA

YAKO SOKU GEIKO
OSAE KOMI WAZA, de basis en twee variante vormen tonen van de houdgrepen in functie van acties van uke of situatieve vormen:
Kesa gatame Yoko shiho gatame
Kuzure gesa gatame Kami shiho gatame
Makura gesa gatame Kuzure kami shiho gatame
Ushiro gesa gatame Tate shiho gatame
Kata gatame
SHIME WAZA, de basis, een toepassing en een variante tonen van:
Nami juji jime Okuri eri jime
Gyaku juji jime Kataha jime
Kata juji jime Hadaka jime
KANSETSU WAZA, de basis, een toepassing en een variante tonen van:
Ude garami Juji gatame
Ude gatame Hiza gatame

 

SHODAN SHIKEN 2de DAN (Nidan)

KATA

Graad met competitie
NAGE NO KATA Volledig Te waza, Koshi waza, Ashi waza, Mae en Yoko sutemi waza
Graad zonder competitie : judoka’s zonder punten
NAGE NO KATA Volledig Te waza, Koshi waza, Ashi waza, Mae en Yoko sutemi waza
JU NO KATA Reeks 1 en 2 (Ikkyo+ Nikyo) (Meer weten: hier klikken, daarna op Ju no kata)

NAGE WAZA

YAKO SOKU GEIKO
Uitvoeren in verplaatsing van de worpen van de 1ste en 2de KYO van het GO-KYO met minimum 2 schakeltechnieken per worp
De ashi barai O uchi gari Ko soto gari
Hiza guruma Seoi nage Ko uchi gari
Sasae tsurikomi ashi Ippon seoi nage Koshi guruma
Uki goshi Tsuri komi goshi Harai goshi
O soto gari Okuri ashi barai Uchi mata
O goshi Tai otoshi

KATAME WAZA

OSAE KOMI WAZA, twee bevrijdingen uit volgende houdgrepen:
Kesa gatame Yoko shiho gatame
Kuzure gesa gatame Kami shiho gatame
Makura gesa gatame Kuzure kami shiho gatame
Ushiro gesa gatame Tate shiho gatame
Kata gatame
SHIME WAZA, de basis, een toepassing en een variante tonen van:
Sankaku jime Ryo te jime Tsukkomi jime
Kata te jime Sode guruma jime
KANSETSU WAZA, de basis, een toepassing en een variante tonen van:
Hara gatame Sankaku gatame Te gatame
Ashi gatame Waki gatame
AANVAL EN VERDEDIGING OP GROND, vanuit volgende situaties 4 vormen tonen:
UKE op de rug UKE in vierpuntensteun
TORI op de rug TORI in vierpuntensteun

 

SHODAN SHIKEN 3de DAN (Sandan)

Graad met competitie
NAGE NO KATA Volledig KATAME NO KATA Volledig
Graad zonder competitie : judoka’s zonder punten
NAGE NO KATA Volledig KATAME NO KATA Volledig
JU NO KATA Volledig

NAGE WAZA

Uitvoeren in verplaatsing van de worpen van de 1ste en 2de KYO van het GO-KYO
met minimum 3 schakel- en 3 overnametechnieken per worp
De ashi barai O uchi gari Ko soto gari
Hiza guruma Seoi nage Ko uchi gari
Sasae tsuri komi ashi Ippon seoi nage Koshi guruma
Uki goshi Tsuri komi goshi Harai goshi
O soto gari Okuri ashi barai Uchi mata
O goshi Tai otoshi
Uitvoeren in verplaatsing van de worpen van de 3de KYO van het GO-KYO
Ko soto gake Yoko otoshi Harai tsuri komi ashi
Tsuri goshi Ashi guruma Tomoe nage
Hane goshi Kata guruma

KATAME WAZA

SCHAKELEN VAN HOUDGREPEN, twee vormen:
Kesa gatame Makura gesa gatame Tate shiho gatame
Kuzure gesa gatame Ushiro gesa gatame Yoko shiho gatame
Kata gatame Kami shiho gatame Kuzure kami shiho gatame
SHIME WAZA, vanuit verschillende situaties komen tot verwurging, 4 vormen:
Tori op rug en uke tussen benen Uke ligt in houdgreep
Uke valt houdgreep aan Uke in vierpuntensteun
KANSETSU WAZA, vanuit verschillende situaties komen tot armklem, vier vormen:
Tori op rug en uke tussen benen Uke ligt in houdgreep
Uke valt houdgreep aan Uke in vierpuntensteun
AANVAL EN VERDEDIGING OP GROND, vanuit verschillende situaties komen tot houdgreep, 4 vormen tonen:
Uke in vierpuntensteun Tori in vierpuntensteun
Uke op de rug en tori recht Tori op de rug en uke recht
Uke op rug en tori tussen benen Tori op rug en uke tussen benen

 

SHODAN SHIKEN 4de DAN (Yodan)

Graad met competitie
NAGE NO KATA Volledig KATAME NO KATA Volledig
KIME NO KATA Volledig
Graad zonder competitie : judoka’s zonder punten
NAGE NO KATA Volledig KATAME NO KATA Volledig
KIME NO KATA Volledig JU NO KATA Volledig

NAGE WAZA

Uitvoeren in verplaatsing van de worpen van de 1ste, 2de en 3de KYO van het GO-KYO
met minimum 3 schakel- en 3 overnametechnieken per worp
De ashi barai O uchi gari Ko soto gari
Hiza guruma Seoi nage Ko uchi gari
Sasae tsuri komi ashi Ippon seoi nage Koshi guruma
Uki goshi Tsuri komi goshi Harai goshi
O soto gari Okuri ashi barai Uchi mata
O goshi Tai otoshi Harai tsuri komi ashi
Ko soto gake Yoko otoshi Tomoe nage
Tsuri goshi Ashi guruma Kata guruma
Hane goshi
Uitvoeren in verplaatsing van de worpen van de 4de KYO van het GO-KYO
Sumi gaeshi Sukui nage Soto maki komi
Tani otoshi Utsuri goshi Uki otoshi
Hane maki komi O guruma

KATAME WAZA

OVERNAMETECHNIEKEN van houdgreep met houdgreep: 2 vormen
Kesa gatame Makura gesa gatame Tate shiho gatame
Kuzure gesa gatame Ushiro gesa gatame Yoko shiho gatame
Kata gatame Kami shiho gatame Kuzure kami shiho gatame
SCHAKELEN naar klemmen en wurgingen vanuit houdgreep: 2 vormen
Hon gesa gatame Makura gesa gatame Tate shiho gatame
Kuzure gesa gatame Ushiro gesa gatame Yoko shiho gatame
Kata gatame Kami shiho gatame Kuzure kami shiho gatame
SHIME WAZA, 4 vormen tonen
Nami juji jime Hadaka jime Katate jime Tsukkomi jime
Gyaku juji jime Okuri eri jime Ryote jime Sankaku jime
Kata juji jime Kataha jime Sode guruma jime
KANSETSU WAZA, 4 vormen tonen
Ude garami Hiza gatame Ashi gatame
Juji gatame Waki gatame Te gatame
Ude gatame Hara gatame Sankaku gatame
AANVAL EN VERDEDIGING OP GROND, vanuit verschillende situaties 4 vormen tonen
Uke in vierpuntensteun Tori in vierpuntensteun
Uke op de rug en tori recht Tori op de rug en uke recht
Uke op rug en tori tussen benen Tori op rug en uke tussen benen

 

SHODAN SHIKEN 5de DAN (Godan)

NAGE NO KATA Volledig KATAME NO KATA Volledig
KIME NO KATA Volledig JU NO KATA Volledig

NAGE WAZA

Uitvoeren in verplaatsing van de worpen van de 1ste, 2de, 3de en 4de KYO van het GO-KYO
met minimum 3 schakel- en 3 overnametechnieken per worp
De ashi barai O uchi gari Ko soto gari
Hiza guruma Seoi nage Ko uchi gari
Sasae tsuri komi ashi Ippon seoi nage Koshi guruma
Uki goshi Tsuri komi goshi Harai goshi
O soto gari Okuri ashi barai Uchi mata
O goshi Tai otoshi Harai tsuri komi ashi
Ko soto gake Yoko otoshi Tomoe nage
Tsuri goshi Ashi guruma Kata guruma
Hane goshi Soto maki komi Sumi gaeshi
Sukui nage Uki otoshi Tani otoshi
Utsuri goshi Hane maki komi O guruma
Uitvoeren in verplaatsing van de worpen van de 5de KYO van het GO-KYO
O soto guruma Yoko guruma Sumi otoshi
Uki waza Ushiro goshi Yoko gake
Yoko wakare Ura nage

KATAME WAZA

VARIANTE VORMEN op de basis-houdgrepen: vijf vormen tonen
Kesa gatame Makura gesa gatame Tate shiho gatame
Kuzure gesa gatame Ushiro gesa gatame Yoko shiho gatame
Kata gatame Kami shiho gatame Kuzure kami shiho gatame
SHIME WAZA, 5 vormen tonen
Nami juji jime Hadaka jime Katate jime Tsukkomi jime
Gyaku juji jime Okuri eri jime Ryote jime Sankaku jime
Kata juji jime Kataha jime Sode guruma jime
KANSETSU WAZA, 5 vormen tonen
Ude garami Hiza gatame Ashi gatame
Juji gatame Waki gatame Te gatame
Ude gatame Hara gatame Sankaku gatame
AANVAL EN VERDEDIGING OP GROND, vanuit verschillende situaties 5  vormen tonen:
Uke in vierpuntensteun Tori in vierpuntensteun
Uke op de rug en tori recht Tori op de rug en uke recht
Uke op rug en tori tussen benen Tori op rug en uke tussen benen

 

EXAMENSTOF VOOR HOGERE DAN-GRADEN

SHODAN SHIKEN 6de DAN (Rokudan)

KODOKAN-GOSGIN-JUTSU

NAGE WAZA

Uitvoeren van de technieken buiten het GO-KYO
Seoi otoshi O soto otoshi Tawara Gaeshi
Obi otoshi Tsubami gaeshi Hikikomi gaeshi
Yama arashi O soto gaeshi O soto maki komi
Morote gari O uchi gaeshi Uchi maki komi
Kibisu gaeshi Hane goshi gaeshi Harai maki komi
Kuchiki daoshi Uchi mata gaeshi Uchi mata maki komi
Uchi mata sukashi Harai goshi gaeshi Daki wakare
Ko uchi gaeshi
Persoonlijk werk over nage-waza, maximum tien minuten

KATAME WAZA

Persoonlijk werk over katame-waza, maximum tien minuten

SHODAN SHIKEN 7de DAN (Shichidan)

KOSHIKI-NO-KATA

SHODAN SHIKEN 8ste DAN (Hachidan)

ITSUTSU-NO-KATA

 

 

 

COMBINATIES

Algemeen

Gevorderde judoka’s maken zelden gebruik van enkelvoudige rechtstreekse aanvallen. Combinaties of schakelworpen bieden een grotere kans om een aanval te doen lukken.
Het lukken van een geslaagde aanval, al dan niet met een schakelworp of het gepaste afweren van een aanval, bv. met een tegenworp, hangt af van vele factoren:
•  de houding van tori en van uke
•  de verplaatsingen
•  de reactie van uke
•  de geplande bedoeling of strategie van uke en tori
•  allerlei toevalligheden: struikelen, aandacht verliezen

Men kan judo vergelijken met het schaakspel. Daar ook doet men zet en tegenzet, combineert men, tracht men de reactie van de tegenstander te bepalen en uit te lokken, moet men de aanval opvangen en repliceren met een gepaste tegenzet (-worp) en moet men de geestelijke vermogens ten volle aanspreken. Er is echter één verschil. Bij judo gebeurt het bliksemsnel.

Er zijn twee hoofdprincipes:
•  De eerste techniek wordt 100% aangezet met de bedoeling te werpen, en men gaat verder met de tweede techniek.
•  De eerste techniek wordt als een schijnbeweging bedoeld om een reactie van uke uit te lokken, waarna men dan de tweede techniek toepast.

De voornaamste mogelijkheden om te combineren zijn:

•  Volgens de hoofdgroepen:
–  Tachi-waza met tachi-waza
a) Te-waza met te-waza of met koshi-waza of met ashi-waza
b) Koshi-waza met te-waza of met koshi-waza of met ashi-waza
c) Ashi-waza met te-waza of met koshi-waza of metashi-waza
–  Tachi-waza met sutemi-waza
–  Tachi-waza met katame-waza
–  Katame-waza (rechtstaand) met: a) tachi-waza
b) katame-waza (grondwerk)

•  Volgens de gokio
•  Volgens de richting der gebruikte technieken
•  Meervoudige schakelworpen

Schakelbewegingen in KATAME-WAZA

Ook in katame-waza is “bewegings”-judo de hoofdtroef en gelden de principes van de schakelbewegingen in tachi-waza. Belangrijk is dat osae-komi-waza de basis vormt van het grondwerk = NE WAZA.
(Niet verwarren met katame-waza = controletechnieken die ook in rechtstaande houding kunnen uitgevoerd worden door bv. sommige klemmen en wurgingen).

 

VOORBEELDEN COMBINATIES of SCHAKELS

Deze gegevens zijn niet volledig, er zijn nog vele andere mogelijkheden, maar ze kunnen een hulp zijn in uw start.

A. – VOLGENS DE HOOFDGROEPEN

TACHI WAZA met TACHI WAZA
a.
Te waza – te waza : seoi nage – tai otoshi
seoi nage – hidari kata guruma
seoi nage – uki otoshi
seoi nage – sukui nage
tai otoshi – morote seoi nage
Te waza – koshi waza : seoi nage – koshi guruma
seoi nage – harai goshi
seoi nage – hane goshi
seoi nage – o guruma
seoi nage – tsuri komi goshi
Te waza – ashi waza : seoi nage – ko uchi gari
kata guruma – ko uchi gari
seoi nage – uchi mata
seoi nage – o soto gari
seoi nage – tsuri komi goshi
b.
Koshi waza – te waza : harai goshi – seoi nage
tsuri komi goshi – tai otoshi
o goshi – sukui nage
o guruma – tai otoshi
hane goshi – seoi nage
Koshi waza – koshi waza : uki goshi – harai goshi
o goshi – ko tsuri goshi
tsuri komi goshi – sode tsur i komi goshi
uki goshi – o goshi
tsuri komi goshi – koshi guruma
Koshi waza – ashi waza : o goshi – ko uchi gari
harai goshi – uchi mata
tsuri goshi – o uchi gari
koshi guruma – ashi guruma
ushiro goshi – ko soto gari
c.
Ashi waza – te waza : sasae tsuri komi ashi – seoi nage
ko uchi gari – tai otoshi
o uchi gari – seoi nage
hiza guruma – tai otoshi
hidari sasae tsuri komi ashi – sumi otoshi
Ashi waza – koshi waza : hiza guruma – harai goshi
ko uchi gari – hane goshi
okuri ashi barai – hidari harai goshi
o soto gari – tsuri komi goshi
de ashi barai – tsuri komi goshi (sode)
Ashi waza – ashi waza : de ashi barai – o soto gari
de ashi barai – hidari hiza guruma
ko soto gari – ko soto gari
sasae tsuri komi ashi – uchi mata
ko uchi gari – o uchi gari

TACHI WAZA met SUTEMI WAZA (ma en yoko sutemi waza)

Ko soto gake – Tani otoshi
Uchi mata – Uchi maki komi
Sasae tsuri komi ashi – Sumi gaeshi
Koshi waza – Soto maki komi
Sasae tsuri komi ashi – Yoko otoshi
TACHI WAZA met KATAME WAZA
O goshi – Kesa gatame
O soto gari – Juji gatame
Ippon seoi nage – Ushiro gesa gatame
Hiza guruma – Kata juji jime
Koshi guruma – Ude garami
KATAME WAZA met TACHI WAZA (a) en KATAME WAZA, grondwerk (b)
a.
Kata juji jime – Seoi nage
Kata juji jime – Ko soto gake
Ude garami – Hidari o soto gari
Tsukkomi jime – Tomoe nage
Ude gatame – O uchi gari
b.
Ude gatame (uke maakt koprol) – Osae komi waza
Ude gatame (uke maakt koprol) – Juji gatame
Hadaka jime (tori achter uke) – Kami shiho gatame
Waki gatame – Waki gatame

B. – VOLGENS DE GOKIO

Voorbeeld: 1ste KIO
De ashi barai : de ashi barai
hidari hiza guruma
o soto gari
ko soto gake
hidari tai otoshi
Hiza guruma : de ashi barai
o soto gari
hidari hiza guruma
ko soto gake
harai goshi
Sasae tsuri komi ashi : uchi mata
harai goshi
harai tsuri komi ashi
hidari yoko otoshi
hidari sasae tsuri komi ashi
Uki goshi : harai goshi
o goshi
ko uchi gari
ko tsuri goshi
ashi guruma
O soto gari : hidari hiza guruma
seoi nage
uchi mata
o soto otoshi
tsuri komi goshi
O goshi : o uchi gari
hane goshi
uchi mata
hidari sasae tsuri komi ashi
o soto otoshi
O uchi gari : ko uchi gari
tai otoshi
tsuri komi goshi
sasae tsuri komi ashi
tomoe nage
Seoi nage : o soto gari
ko uchi gari
harai goshi
maki komi
kata guruma

C. – VOLGENS DE RICHTING DER GEBRUIKTE TECHNIEKEN

•  Tegenovergestelde richting:
Koshi guruma – O uchi gari
Seoi nage – O soto gari
O soto gari – Harai goshi
Ko soto gake – Hidari hiza guruma
Hane goshi – Ko uchi gari
•  Links – Rechts:
Ko uchi gari – O uchi gari
Hidari sasae tsuri komi ashi – Uchi mata
O soto gari – O uchi gari
Hidari hiza guruma – De ashi barai
•  Zelfde richting:
Sasae tsuri komi ashi – Tai otoshi
Tai otoshi – Tai otoshi
O soto gari – Ko uchi gari
Seoi nage – Harai goshi
Alle KEN – KEN bewegingen

D. – MEERVOUDIGE SCHAKELWORPEN

(Zijn niet alleen nuttig als oefening, bv. in yaku soku geiko, maar leveren ook resultaten in de competitie)
O soto gari – O uchi gari – O soto gari
Seoi nage – Ko uchi gari – Tai otoshi
O uchi gari – Tsuri komi goshi – Osae komi waza
O goshi – Ude gatame (rechtstaand) – Juji gatame (uke maakt koprol)
Ryote jime – Seoi nage – Shime waza
O uchi gari – Ko uchi gari – Hane goshi
O uchi gari – Ko uchi gari – Uchi mata
O soto gari – Hiza guruma – Uchi mata

COMBINATIE IN KATAME WAZA

Vertrekkend vanuit osae komi waza:
•  Osae komi waza – Osae komi waza:
Hon kesa gatame – Kata gatame
Yoko shiho gatame – Tate shiho gatame
Kuzure kami shiho gatame – Ushiro gesa gatame
•  Osae komi waza – Shime waza:
Yoko shiho – Katate jime
Kuzure gesa gatame – Okuri eri jime
Kami shiho gatame – Hadaka jime
•  Osae komi waza – Kansetsu waza:
Kuzure gesa gatame – Waki gatame
Kami shiho gatame – Ude gatame
Hon gesa gatame – Ude garami
Vertrekkend vanuit Shime waza
•  Shime waza – Osae komi waza:
Okuri eri jime – Kami shiho gatame
Kataha jime (uke vier puntensteun) – Yoko shiho gatame
Tsukkomi jime (tori zit op uke) – Tate shiho gatame
•  Shime waza – Shime waza:
Okuri eri jime (vanuit kuzure kami shiho gatame) – Katate jime (kraag lossen)
Hadaka jime – Kataha jime
Kataha jime (tori ligt op de rug) – Katate jime
•  Shime waza – Kansetsu waza:
Sankaku jime – Sankaku gatame
Okuri eri jime (uke vier puntensteun) – Ashi gatame
Kataha jime (uke vier puntensteun) – Juji gatame
Vertrekkend vanuit Kansetsu waza
•  Kansetsu waza – Osae komi waza:
Ude garami – Yoko shiho gatame
Ude gatame – Tate shiho gatame
Ude gatame (rechtstaand) – Kesa gatame
•  Kansetsu waza – Shime waza:
Ashi gatame (uke in vier puntensteun) – Katate jime (tori duikt over)
Hiza gatame (fundamenteel) – Kata juji jime
Hiza gatame (uke in vier puntensteun) – Kataha jime (tori valt achterover)
•  Kansetsu waza – Kansetsu waza:
Ude gatame – Juji gatame (op linker arm van uke)
Juji gatame – Ude gatame
Ashi gatame (uke ligt in kesa gatame) – Ude garami

 

OVERGANGSTECHNIEKEN (tegenworpen) IN TACHI WAZA

Algemeen
Voor de overgangstechnieken en -bewegingen gelden dezelfde regels als deze van de combinaties.
Een overgang is mogelijk indien de techniek die door uke uitgevoerd wordt de volgende kenmerken bezit (of één ervan):
1. de greep zit niet helemaal vast
2. er is een onvoldoende controle
3. de techniek wordt slecht uitgevoerd

A. – VOLGENS DE GOKIO

Uke valt aan met: Tori antwoordt met:
De ashi barai : O soto gari
Harai goshi
Hiza guruma
Hiza guruma : O uchi gari
Hiza guruma
Been nemen + Harai goshi (Been nemen = niet toegestaan op wedstrijden)
Sasae tsuri komi ashi : Hiza guruma
Harai tsuri komi ashi
Ko uchi gari
Uki goshi : Hidari uki goshi
Ko soto gari
Ushiro goshi
O soto gari : O soto gari gaeshi (ko soto gari)
O soto gari sukashi (uki otoshi)
Sukui nage
O goshi : Hidari koshi guruma
Hidari o tsuri goshi
Hidari ashi guruma
O uchi gari : O uchi gari gaeshi (ko soto gake)
Tsuri komi goshi
Tomoe nage
Seoi nage : Utsuri goshi
Tani otoshi
Sukui nage

B. – RECHTSTREEKS EN ONRECHTSTREEKS:

•  Rechtstreeks:
Kaeshi waza
Kan men ook beschouwen als “handige bewegingen” die veel weg hebben van een volwaardige techniek maar dit in feite niet zijn.
Kaeshi waza is dus een snelle reflexbeweging op een aanval en kan ook een ippon opleveren.

•  Met dezelfde beweging als deze van de tegenstrever:
O soto gari – O soto gari
Okuri ashi barai – Okuri ashi barai
Uki goshi – Uki goshi
•  Met een verschillende beweging tegenover de beweging van de tegenstrever:
O uchi gari – O uchi gari gaeshi (ko soto gake)
Uchi mata – Uchi mata gaeshi (ko soto gake)
O soto gari – Uki goshi
Met toepassing van een techniek
Nu beantwoordt men de aanval met een volwaardige techniek.
•  Sen-no-sen: juist vóór de aanval:
Okuri ashi barai – Ko uchi gari
O soto gari – Uki otoshi (O soto gari sukashi)
Uchi mata – Sumi otoshi (Uchi mata sukashi)
•  Go-no-sen: juist na de aanval:
Harai goshi – Ushiro goshi
Ko uchi gari – Hiza guruma
Morote seoi nage – Sukui nage
Onrechtstreeks
De tegenaanval van tori gebeurt na een ontwijkbeweging en er is geen aaneenschakeling tussen de technieken, maar wel een zeker tijdsverschil:
Seoi nage – Tai otoshi
O uchi gari – Tsuri komi goshi
Sasae tsuri komi ashi – Hiza guruma
Tai otoshi – O goshi
Seoi nage – Uki waza

C. – VOLGENS DE RICHTING VAN DE AANVAL

•  De tegenactie van tori volgt dezelfde richting als ukes aanvalsbeweging. Men “neemt de beweging van de aanval over” = overnamen.
Koshi guruma – Hidari tsuri goshi
O uchi gari – Ma sutemi
Okuri ashi barai – Hidari tai otoshi
Morote gari – Tawara gaeshi
Seoi nage – Yoko sutemi
•  De tegenactie van tori gaat in een andere richting dan deze van de aanval.
Ko uchi gari – O soto gari
Okuri ashi barai – Tai otoshi
Ashi guruma – Tani otoshi
Kata guruma – Tawara gaeshi
Hane goshi – Hane goshi gaeshi (ko soto gake)

OVERGANGTECHNIEKEN IN KATAME WAZA

Algemeen
(Zie ook “Algemeen” van tegenworpen in tachi waza).
Een goede raad voor tori: gebruik de klemmen en wurgingen met verantwoordelijkheidsgevoel. Een brutaal of met een ruk aangezette techniek kan u niet alleen de wedstrijd (terecht) doen verliezen, maar is ook gevaarlijk voor uw partner.
Voor uke: hang de held niet uit, direct afkloppen als u voelt dat de klem of wurging zit!
Uke vertrekt vanuit Osae komi waza – tori weert af met:
•  Osae komi waza – Osae komi waza:
Kuzure gesa gatame – Kuzure gesa gatame
Kuzure gesa gatame – Kuzure kami shiho gatame
Yoko shiho gatame – Kuzure kami shiho gatame
•  Osae komi waza – Shime waza:
Hon gesa gatame – Katate jime
Kami shiho gatame – Sankaku jime
Yoko shiho gatame – Sankaku jime
•  Osae komi waza – Kansetsu waza:
Yoko shiho gatame – Ude gatame
Kami shiho gatame – Waki gatame
Yoko shiho gatame – Ude garami
Uke vertrekt vanuit Shime waza – tori weert af met:
•  Shime waza – Osae komi waza:
Kata juji jime – Kami shiho gatame
Juji jime (tori hoofdzijde uke) – Kami shiho gatame
Okuri eri jime (tori in vier puntensteun) – Kesa gatame
•  Shime waza – Shime waza:
Juji jime – Juji jime
Kata juji jime (vanuit rechtstaande houding) – Hadaka jime
Katate jime (tori op de rug) – Kataha jime
•  Shime waza – Kansetsu waza:
Tsukkomi jime – Waki gatame (tori nam uke in gesa gatame)
Tsukkomi jime (rechtstaand) – Waki gatame
Juji jime (uke tussen de benen) – Juji gatame
Uke vertrekt vanuit Kansetsu waza – tori weert af met:
•  Kansetsu waza – Osae komi waza:
Juji gatame – Yoko shiho gatame
Hiza gatame – Kuzure gesa gatame
Ude gatame (rechtstaand) – Yoko shiho gatame (na sukui nage)
•  Kansetsu waza – Shime waza:
Ude gatame (rechtstaand) – Tsukkomi jime
Ude gatame (rechtstaand) – Kata juji jime (vliegende wurging)
Hiza gatame (tori ligt in hon gesa gatame) – Katate jime
•  Kansetsu waza – Kansetsu waza:
Ude gatame – Ude garami
Ude gatame (door uke die in yoko shiho gatame ligt) – Ude garami
Ude garami (uke neemt tori in kuzure gesa gatame) – Ude garami (tori draait naar links)

OVERGANGSTECHNIEKEN NAGE WAZA, AFGEWEERD MET KATAME WAZA

Seoi nage – Hadaka jime
Sukui nage – Waki gatame
O goshi – Ude garami

OVERGANGSTECHNIEKEN KATAME WAZA (rechtstaand), AFGEWEERD MET NAGE WAZA

Hadaka jime – Harai goshi
Kata juji jime – Ko uchi gari
Ude gatame – Sukui nage

 

KATA’S

De kata’s zijn een reeks technieken die in een bepaalde volgorde uitgevoerd worden, in een gestileerde stijl met vastgesteld ceremonieel. De uitvoering van de kata’s vereist een goede controle waarbij men niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk de volle inspanning moet geven.
De kata’s vormen ook de basis van de technieken, de houdingen, de verplaatsingen. Men kan de kata’s beschouwen als de “spraakleer” van het judo.
Hieronder volgen de bijzonderste kata’s:

RANDORI-NO-KATA: bevat:

NAGE-NO-KATA: de werptechnieken (zie examenprogramma)
KATAME-NO-KATA: de controletechnieken – Voor videobeelden > KLIK HIER
Osae komi waza : kuzure gesa gatame
kata gatame
kami shiho gatame
yoko shiho gatame
kuzure kami shiho gatame
Shime waza : kata juji jime
hadaka jime
okuri eri jime
kataha jime
gyaku juji jime
Kansetsu waza : ude garami
juji gatame
ude gatame
hiza gatame
ashi garami

KIME-NO-KATA: vormen van zelfverdediging – atemi’s

a. Idori : Ryote-dori : beide handen grijpen
Tsukkake : stoot naar de maag
Suri-age : glijdende stoot
Yoko-uchi : zijwaartse slag
Ushiro-dori : langs achter grijpen
Tsukkomi : steek naar de maag
Kirikomi : neerwaarts klieven
Yoko-tsuki : zijwaarts steken
b. Tachiai : Ryote-dori : beide polsen grijpen
Sode-dori : de mouw grijpen
Tsukkake : stoot naar het aangezicht
Tsuki-age : stoot onder de kin
Suri-age : glijdende stoot
Yoko-uchi : zijwaartse slag
Ke-age : trap in de onderbuik
Ushiro-dori : langs achter insluiten
Tsukkomi : vooruit steken
Kirikomi : afwaarts slaan
Nuki-kake : het zwaard trekken
Kiri-oroshi : neertwaarts klieven

KODOKAN GOSHIN-JUTSU

1ste serie : Ryote dori
Hidari eri dori
Migi eri dori
Kata ude dori
Ushiro eri dori
Ushiro jime
Kakae dori
2de serie : Naname uchi
Ago tsuki
Ganmen tsuki
Mae geri
Yoko geri
3de serie : Tsukkake
Choku tsuki
Naname tsuki
4de serie : Furi age
Furi oroshi
Morote tsuki
5de serie : Shomen tsuki
Koshi gamae
Haimen tsuki

JU-NO-KATA: soepelheid naar vorm

Deze kata bestaat uit 3 series.
Ikkyo: Tsuki-dashi : steken met de hand
Kata-oshi : duw op de schouder
Ryote-dori : beide handen grijpen
Kata-mawashi : schouders draaien
Ago-oshi : stoot naar de zijkant van de kin
Nikyo : Kiri-oroshi : afwaarts klieven
Ryo-kata-oshi : drukken op beide schouders
Naname-uchi : diagonaal klieven
Katate-dori : met een hand grijpen
Katate-age : slaan met een hand
Sankyo : Obi-tori : gordel grijpen
Mune-oshi : tegen de borst duwen
Tsuki-age : stoot onder de kin
Uchi-oroshi : neerwaartse slag
Ryogan-tsuki : steek naar beide ogen

KOSHIKI-NO-KATA: oude vormen

a. Omoto : Tai
Yume no uchi
Ryokuhi
Miza-guruma
Mizu nagare
Hikiotoshi
Ko-daore
Uchikudaki
Tani otoshi
Kuruma-daoshi
Shikoro-dori
Shikoro-gaeshi
Yudashi
Taki otoshi
b. Ura : Kudaki
Kuruma-gaeshi
Mizu iri
Ryusetsu
Sakaotoshi
Yukiore
Iwa nami

ITSUTSU-NO-KATA: vorm van vijf

Vormt met de vorige kata de “judofilosofie in beweging”.

SEIRYOKU ZEN’YO KOKUMIN TAIIKU: nationale opvoeding en beste gebruik der energie

Bevat oefeningen alleen en met partner en omvat alle principes van de voorgaande kata’s.

GO-NO-SEN-NO-KATA: demonstatie van voorbereide technieken

Bevat tegenworpen naar vorm.

ALLERLEI

SOORTEN COMPETITIE

Tentori shiai : ploegencompetitie tussen tegenoverstaande partners
Kachi nuki : de eerste man van de ploeg kampt tegen de eerste man van de andere ploeg, de overwinnaar doet verder
Tsukinami shiai : tussen bruine gordels = voorbereiding examen zwarte gordel
Koten shiai : de kampers staan op een rij. De eerste vecht tegen de tweede enz…
Shodan shiken : examen voor zwarte gordel. Bestaat uit twee delen, de kata’s en het technisch gedeelte

UITSLAG VAN DE WEDSTRIJD

Ippon gachi : gewonnen door vol punt
Sogo gachi : samengestelde winst (vroeger: 3 shido’s + waza-ari)
Kiken gachi : overwinning waarbij kamper zich terugtrekt
Fusen gachi : gewonnen door forfait
Hanso kumaki gachi : gewonnen door inbreuk op de regels
Kinsa : resultaat kleiner dan yuko

INDELING VAN DE WERPTECHNIEKEN

Volgens de GO KYO

1ste kyo 2de kyo 3de kyo 4de kyo 5de kyo
De ashi barai Ko soto gari Ko soto gake Sumi gaeshi O soto guruma
Hiza guruma Ko uchi gari Tsuri goshi Tani otoshi Uki waza
Sasae tsuri komi ashi Koshi guruma Yoko otoshi Hane maki komi Yoko wakare
Uki goshi Tsuri komi goshi Ashi guruma Sukui nage Yoko guruma
O soto gari Okuri ashi barai Hane goshi Utsuri goshi Ushiro goshi
O goshi Tai otoshi Harai tsuri komi ashi O guruma Ura nage
O uchi gari Harai goshi Tomoe nage Soto maki komi Sumi otoshi
Seoi nage Uchi mata Kata guruma Uki otoshi Yoko gake
Volgens de HOOFDGROEPEN
Te-waza Koshi-waza Ashi-waza Ma-sutemi-waza Yoko-sutemi-waza
Seoi nage Uki goshi De ashi barai Tomoe nage Uki waza
Tai otoshi O goshi Hiza guruma Ura nage Yoko gake
Kata guruma Koshi guruma Sasae tsuri komi ashi Sumi gaeshi Yoko guruma
Uki otoshi Tsuri komi goshi O soto gari Tawara gaeshi Tani otoshi
Sumi otoshi Harai goshi O uchi gari Hikomi gaeshi Yoko wakare
Sukui nage Tsuri goshi Ko soto gari Soto maki komi
Hane goshi Ko uchi gari
Ushiro goshi Okuri ashi barai
Utsiro goshi Uchi mata
Ko soto gake
Ashi guruma
Harai tsuri komi ashi

Buiten de GO KYO

Te-waza Ashi-waza Ma-sutemi-waza Yoko-sutemi-waza
Seoi otoshi O soto otoshi Tawara Gaeshi O soto maki komi
Obi otoshi Tsubami gaeshi Hikikomi gaeshi Uchi maki komi
Yama arashi O soto gaeshi Harai maki komi
Morote gari O uchi gaeshi Uchi mata maki komi
Kibisu gaeshi Hane goshi gaeshi Daki wakare
Kuchiki daoshi Uchi mata gaeshi
Uchi mata sukashi Harai goshi gaeshi
Ko uchi gaeshi

JAPANSE TELWOORDEN

één : ichi zes : roku
twee : ni zeven : sichi
drie : san acht : hachi
vier : shi negen : ku
vijf : go tien : ju

GORDEL KNOPEN

STRAFRECHT

Mag men gebruik maken van judotechnieken ingeval men aangevallen wordt? Ja, doch enkel in geval van “zelfverdediging”. De term in het wetboek van strafrecht noemt “wettige verdediging”.
Wat is wettige verdediging?
De wettige verdediging is een natuurrecht en is een toepassing op de noodtoestand. Verwondingen, slagen toebrengen en gebeurlijk zelf doden, wanneer deze daden geboden worden door de ogenblikkelijke noodzakelijkheid van wettige verdediging van zichzelf of iemand anders. (Art. 41, wetboek van strafrecht).

Ontleding van dit artikel:
•  Er moet een aanslag bestaan met geweld tegen personen of tenminste een nakend gevaar van aanranding. Een aanranding mag niet tot voorwerp hebben goederen of rechten op zaken. De aanslag moet gericht zijn tegen personen die in hun leven, in hun lichaam of in hun eerbaarheid bedreigt zijn. (Een vrouw mag dus alle middelen aanwenden bij een poging tot verkrachting).
•  De aanranding moet onwettig zijn. Men zou geen wettige verdediging kunnen inroepen tegen politiemannen die tot een aanhouding overgaan ingevolge een bevel van de overheid.
•  De verdediging moet ogenblikkelijk zijn. Men mag de aanval, op het ogenblik dat hij zich voordoet, afslaan. Doch eenmaal de aanslag gedaan – wanneer de aanrander zich terugtrekt – is er geen wettige verdediging meer mogelijk.
De wettelijke verdediging mag geen wraakneming zijn.
•  De verdediging moet evenredig zijn aan het gepleegd geweld en de aangewende middelen moeten noodzakelijk zijn.
Deze voorwaarde is zeer belangrijk tot de gevechtssporten, zoals het judo.
Het is vanzelfsprekend dat, als men een kaakslag krijgt, men zich niet hoeft te verdedigen door een arm te breken, een atemi-slag toe te brengen op een dodelijke plaats. De verdediging mag niet verder gaan dan hetgeen nodig is om zich te verdedigen.
De noodzakelijkheid verdwijnt wanneer de aanval ophoudt, wanneer de aanval is afgeslagen.
Men kan op een dubbele wijze zijn recht tot wettige verdediging te buiten gaan:
•  de aangevallene kan tot zijn verweer een middel hebben gebruikt dat in die bepaalde omstandigheden niet noodzakelijk was;
•  de aangevallene kan voortgaan met slagen geven nadat alle gevaar geweken is.
Wie oordeelt hierover?
Het is tenslotte de rechter die zal oordelen of de aangevallene al dan niet zijn recht tot wettige verdediging is te buiten gegaan.
Dikwijls is een vermeden gevecht dan ook een gewonnen gevecht

 

EXAMENSTOF voor DAN-graden

Algemeen

 • De kandidaat moet bij het tonen van een KATA, zowel de rol van TORI als van UKE kunnen uitvoeren en dit voor gelijk welke graad. Vanaf de leeftijd van 60 jaar, zal de uitvoering als UKE bij NAGE NO KATA niet verplicht zijn.
 • De hoofdtrainer kan aanwezig zijn tot en met het examen van 3de DAN of hij kan zich laten vervangen door een gediplomeerde trainer van de club.
 • De kandidaten voor graadverhoging zullen zich aanbieden met een partner naar keuze. Voor 1ste KYU minimum een 1ste KYU, voor 2de en 3de DAN minimum een 1ste DAN, vanaf 4de DAN kan de kandidaat zich aanbieden met een partner die tenminste de graad van 3de DAN bezit.
 • JU NO KATA moet men uitvoeren met dezelfde partner.

AANVRAAG voor DEELNAME aan SHODAN SHIKEN

Hoe

 • De aanvraag moet op het daarvoor bestemde formulier op het secretariaat toekomen:voor 1ste DAN, tenminste 1 maand voor de dag van het examen.
  voor 2de DAN, tenminste 3 maanden voor de dag van het examen.
  voor 3de DAN, tenminste 3 maanden voor de dag van het examen.
  voor 4de DAN, vóór 1 september in het jaar vóór het examen.
  voor 5de DAN, vóór 1 september in het jaar vóór het examen.
  voor 6de, 7de of 8ste DAN wordt geen aanvraag gedaan.

WACHTTIJDEN

Zoek hieronder uw weg in de DANGRAAD die u aanbelangt (klik hiervoor de dangraad in de balk):
|   1ste DAN   |   2de DAN   |   3de DAN   |   4de DAN   |   5de DAN  |

 

EXAMEN VAN 1ste DAN

RESULTAAT WACHTTIJD LEEFTIJD
6 punten in één shiai geen 16 jaar in kalenderjaar
10 punten geen 16 jaar in kalenderjaar
6 punten 1 jaar 22 jaar in kalenderjaar
Zonder punten 2 jaar 23 jaar in kalenderjaar
ZONDER PUNTEN: Technische kaart per wachttijdjaar: 3 provinciale katatrainingen + 3 regionale technische trainingen

EXAMEN VAN 2de DAN

RESULTAAT WACHTTIJD LEEFTIJD
6 punten in één shiai geen 17 jaar in kalenderjaar
10 punten 1 jaar 17 jaar in kalenderjaar
6 punten 2 jaar 23 jaar in kalenderjaar
Zonder punten 3 jaar 24 jaar in kalenderjaar
Zonder punten 2 jaar 4 jaar Werkcommissie
4 jaar Tijdopnemer
4 jaar Provinciaal scheidsrechter
Zonder punten 1 jaar 6 jaar Raad van Bestuur
ZONDER PUNTEN: Technische kaart per wachttijdjaar: 3 regionale katatrainingen + 3 regionale technische trainingen

EXAMEN VAN 3de DAN

RESULTAAT WACHTTIJD LEEFTIJD
6 punten in één shiai 1 jaar 18 jaar in kalenderjaar
10 punten 2 jaar 18 jaar in kalenderjaar
6 punten 3 jaar 26 jaar in kalenderjaar
Zonder punten 5 jaar 31 jaar in kalenderjaar
Zonder punten 4 jaar 4 jaar Werkcommissie
4 jaar Tijdopnemer
4 jaar Provinciaal scheidsrechter
2 jaar Trainer-B in functie
Zonder punten 3 jaar 6 jaar Raad van Bestuur
4 jaar Nationaal scheidsrechter en +
4 jaar Trainer-A in functie
ZONDER PUNTEN: Technische kaart 3 wachttijdjaren: per jaar 3 regionale katatrainingen + 3 regionale technische trainingen

EXAMEN VAN 4de DAN

RESULTAAT WACHTTIJD LEEFTIJD
6 punten in één shiai 2 jaar 21 jaar in kalenderjaar
10 punten 3 jaar 21 jaar in kalenderjaar
6 punten 4 jaar 31 jaar in kalenderjaar
Zonder punten 6 jaar 35 jaar in kalenderjaar
Zonder punten 5 jaar 4 jaar Werkcommissie
4 jaar Tijdopnemer
4 jaar Provinciaal scheidsrechter
2 jaar Trainer-B in functie
Zonder punten 4 jaar 6 jaar Raad van Bestuur
6 jaar Technische commissie
4 jaar Nationaal scheidsrechter en +
4 jaar Trainer-A in functie
ZONDER PUNTEN: Technische kaart 4 wachttijdjaren: per jaar 4 kata’s hogere graden

EXAMEN VAN 5de DAN

RESULTAAT WACHTTIJD LEEFTIJD
6 punten in één shiai 3 jaar 26 jaar in kalenderjaar
10 punten 4 jaar 26 jaar in kalenderjaar
6 punten 5 jaar 33 jaar in kalenderjaar
Zonder punten 7 jaar 37 jaar in kalenderjaar
Zonder punten 6 jaar 4 jaar Werkcommissie
4 jaar Tijdopnemer
4 jaar Provinciaal scheidsrechter
2 jaar Trainer-B in functie
Zonder punten 5 jaar 6 jaar Raad van Bestuur
6 jaar Technische commissie
4 jaar Nationaal scheidsrechter en +
4 jaar Trainer-A in functie
ZONDER PUNTEN: Technische kaart 4 wachttijdjaren: per jaar 4 kata’s hogere graden

Blijf op de hoogte!

Ontvang de laatste nieuwtjes automatisch in je mail.